Nadinspektor Policji

stopień służbowy w Policji

Nadinspektor Policji (nadinsp.) – najniższy stopień generalski w polskiej Policji. Niższym stopniem jest inspektor, a wyższym generalny inspektor.[potrzebny przypis] Nadinspektorami Policji zostają głównie oficerowie piastujący wysokie stanowiska w Policji, np. komendanci wojewódzcy Policji czy zastępcy komendanta głównego Policji. Stopień nadinspektora Policji jest odpowiednikiem w SZ RP stopnia generała brygady oraz nadbrygadiera w Państwowej Straży Pożarnej.

Naramiennik (od 1995)
Naramiennik (1990-1995)
Naramiennik Policji Państwowej (1936–1939)

Stopień służbowy nadinspektora Policji nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego ds. wewnętrznych.