Nadinspektor Policji

stopień służbowy w Policji

Nadinspektor Policji (nadinsp.) – pierwszy z dwóch stopni generalskich w polskiej Policji. Niższym stopniem jest inspektor (korpus oficerów starszych), a wyższym generalny inspektor. Nadinspektorami Policji zostają głównie oficerowie piastujący wysokie stanowiska w Policji, np. komendanci wojewódzcy Policji czy zastępcy komendanta głównego Policji. Stopień nadinspektora Policji jest odpowiednikiem w SZ RP stopnia generała brygady oraz nadbrygadiera w Państwowej Straży Pożarnej.

Nadinspektor Policji
Stopień wyższy

generalny inspektor Policji

Stopień niższy

inspektor Policji

Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1990-1995
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1936-1939
naramiennik
naramiennik

Stopień służbowy nadinspektora Policji nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Z tym tematem związana jest kategoria: Nadinspektorzy Policji.