Nadkład – w geologii część profilu skalnego powyżej rozpatrywanej jednostki skalnej[1]. W węższym znaczeniu – skały płonne przykrywające złoże kopaliny użytecznej, również poziom wodonośny[2].

Nadkład (jasne, żółtawe warstwy u góry) nad pokładami węgli brunatnych (ciemne warstwy) w kopalni węgla brunatnego w Visonta na Węgrzech

PrzypisyEdytuj

  1. Wojciech Jaroszewski, Leszek Marks, Andrzej Radomski: Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, 1985, s. 154. ISBN 83-220-0196-7. OCLC 830183626.
  2. J. Bażyński, S. Turek: Słownik hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Wydawnictwa Geologiczne, 1969, s. 81. OCLC 14021323.