Nadkład – w geologii: część górotworu przykrywająca określoną jednostkę geologiczną. W węższym znaczeniu, w górnictwie odkrywkowymskały płonne przykrywające złoże kopaliny użytecznej.

Nadkład