Nadleśnictwo

jednostka organizacyjna Lasów Państwowych w Polsce i administracji leśnych w niektórych innych państwach

Nadleśnictwo – podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych.

Siedziba Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w Sudole
Siedziba Nadleśnictwa Lądek-Zdrój w Strachocinie

Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania drewna, a także melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym.

Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy kierujący całokształtem działalności nadleśnictwa. Nadleśniczy wykonuje swoje obowiązki z pomocą zastępcy nadleśniczego i inżyniera nadzoru. W skład nadleśnictwa wchodzą: biuro nadleśnictwa i leśnictwa oraz leśnictwa specjalistyczne (szkółkarskie, łowieckie).

Nadleśnictwo podzielone jest na 1–4 obrębów, a obręby dzielą się na kilka lub kilkanaście leśnictw – mniejszych jednostek organizacyjnych. W Polsce aktualnie (2019 rok) jest 430 nadleśnictw[1]. Każde z nich gospodaruje na obszarze od kilku tysięcy do ponad 30 tysięcy ha lasów.

Przypisy edytuj

  1. Organizacja. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 2019-04-12. [dostęp 2020-10-05].