Nadleśnictwo Kraśnik

Nadleśnictwo Kraśnik – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Kraśniku, w powiecie kraśnickim, w województwie lubelskim.

Nadleśnictwo Kraśnik
Ilustracja
Las w miejscowości Bór
Siedziba

ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik

Reg. Dyr. Lasów Państwowych

RDLP Lublin

Rok utworzenia

1944

Obszar

130 km²

Liczba leśnictw

10

Leśnictwa
Dąbrowa Bór
Mosty
Rudki
Wolski Bór
Zwierzyniec
Karczmiska
Kleniewo
Kluczkowice
Wrzelowiec
Poniatowa
Strona internetowa

Nadleśnictwo obejmuje część powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.

Historia edytuj

Nadleśnictwo Kraśnik powstało w 1944. Objęło ono przedwojenne lasy państwowe oraz znacjonalizowane przez komunistów lasy prywatne, w tym część kompleksów leśnych Ordynacji Zamojskiej. W 1973 przyłączono do niego nadleśnictwa Gościeradów, Dzierzkowice (utworzone w 1921 roku) oraz Niezdów (wcześniej Opole).

Ochrona przyrody edytuj

Na terenie nadleśnictwa znajduje się jeden rezerwat przyrody - Natalin.

Drzewostany edytuj

Typy siedliskowe lasów nadleśnictwa (z ich udziałem procentowym):

Gatunki lasotwórcze lasów nadleśnictwa (z ich udziałem procentowym):

Bibliografia edytuj