Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

Siedziba Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyskinadleśnictwo w województwie świętokrzyskim, podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Lasy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski położone są na terenie VI Krainy Małopolskiej w czterech dzielnicach przyrodniczo-leśnych: w 2 Dzielnicy Gór Świętokrzyskich (mezoregion Puszczy Świętokrzyskiej); w 3 Dzielnicy Radomsko-Iłżeckiej (mezoregion Przedgórza Iłżeckiego); w 4 Dzielnicy Wyżyny Zachodniolubelskiej (wschodnia część obrębu Ćmielów) oraz w 9 Dzielnicy Wyżyny Środkowo-Małopolskiej (mezoregion Wyżyny Sandomierskiej).

Część lasów Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski o powierzchni 12740 ha zaliczona jest do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

Siedziba Nadleśnictwa mieści się w Sudole koło Ostrowca Świętokrzyskiego.

PrzyrodaEdytuj

Średni wiek drzew wynosi 66 lat.

Udział gatunków o znaczeniu gospodarczym:

ObszarEdytuj

Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa wynosi 1113,42 km². Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 17 422,89 ha, w tym powierzchnia leśna wynosi 17 266,32 ha, położonych w 1004 kompleksach na terenie czterech powiatów.

RezerwatyEdytuj

LeśnictwaEdytuj

Leśnictwa wchodzące w skład Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski: Czyżów, Stróża, Skałecznica, Piaski, Przyborów, Jeziórko, Potoczek, Narożniki, Bałtów, Sudół, Jeleniec, Janik, Sadłowizna, Połągiew, Krynki, Zwierzyniec.

EdukacjaEdytuj

Nadleśnictwo utrzymuje dla celów edukacyjno-rekreacyjnych: 1 kącik ekologiczny, 7 parkingów leśnych, 5 miejsc wypoczynku; 4 pomniki przyrody, 6 rezerwatów przyrody.

Edukacja leśna prowadzona jest w szkołach i obiektach edukacji leśnej, głównie w kąciku ekologicznym zlokalizowanym na terenie Leśnictwa Zwierzyniec. Obiekt ten wyposażony jest w infrastrukturę uatrakcyjniającą prowadzone na jego terenie prelekcje o życiu i funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski:

  • Współorganizowanie konkursów ze szkołami.
  • Organizowanie corocznie akcji Sprzątania Świata połączonej z prelekcją na temat możliwości wykorzystania surowców wtórnych, potrzebie ochrony przyrody przed zaśmiecaniem.
  • Prowadzenie zajęć terenowych w kąciku ekologicznym oraz ścieżce edukacyjnej.
  • Prowadzenie edukacji (prelekcje, pogadanki) wśród dorosłych, np. nauczycieli dokształcających się w dziedzinie edukacji ekologicznej
  • Prelekcje w szkołach na temat form ochrony przyrody, na temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, gospodarki leśnej, roli leśnika i leśnictwa w zachowaniu trwałości lasów.
  • Opracowywanie materiałów i udzielanie informacji na temat gospodarki leśnej i szkółkarskiej prowadzonej w PGL LP dla studentów, przedstawicieli samorządów lokalnych, nauczycieli, posłów, senatorów itp.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj