Nadnidziański Park Krajobrazowy

Nadnidziański Park Krajobrazowypark krajobrazowy położony na południu województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidą. Został utworzony w grudniu 1986 roku. Siedziba zarządu znajduje się w Pińczowie. Zajmuje powierzchnię 228,886 km²[1]. Powierzchnia otuliny to 263,12 km²[1]. Park obejmuje tereny należące do gmin Busko-Zdrój, Imielno, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pińczów, Wiślica i Złota. Otulina parku, poza wymienionymi gminami, leży także na terenie gminy Chmielnik.

Nadnidziański Park Krajobrazowy
Logotyp Nadnidziański Park Krajobrazowy
ilustracja
park krajobrazowy
Państwo

 Polska

Województwo

 świętokrzyskie

Położenie

gminy: Busko-Zdrój, Imielno, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pińczów, Wiślica i Złota; otulina także w gminie Chmielnik

Mezoregion

Dolina Nidy,
Garb Pińczowski,
Niecka Połaniecka,
Niecka Solecka

Data utworzenia

1986

Akt prawny

Uchwała Nr XVII/187/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia[1]

Powierzchnia

228,886 km²

Powierzchnia otuliny

263,12 km²

Obszary chronione

9 rezerwatów przyrody

Położenie na mapie województwa świętokrzyskiego
Mapa konturowa województwa świętokrzyskiego, na dole znajduje się punkt z opisem „Nadnidziański Park Krajobrazowy”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „Nadnidziański Park Krajobrazowy”
50°25′N 20°35′E/50,416667 20,583333
Strona internetowa

Osią parku jest Nida ze swoją doliną[2]. W dolinie rzeki występują starasowane zbocza, meandry oraz starorzecza. Miejscami rzeka rozdziela się na wiele koryt. Jest to szczególnie częste tam, gdzie przyjęła ona formę rozlewiska. Wśród rozlewisk Nidy spotykane są bagna i tereny podmokłe[2].

Park obejmuje swoim zasięgiem także Garb Pińczowski ze stromymi stokami i płaską wierzchowiną. Wznosi się on na wysokość 100 m ponad otaczający go teren. Występują tu ostańce wykształcone w wapieniach litotamniowych. Są one poprzecinane wąwozami, które wytworzyły się w lessach[2].

W obrębie Niecki Soleckiej pospolite są wychodnie gipsu, tworzące skalne urwiska[2]. Przykładami form krasu są liczne jaskinie, ponory, wywierzyska, jeziorka krasowe i bramy skalne[2]. Występują one w okolicach Gacek, Wiślicy i Buska-Zdroju[2]. W Gorysławicach znajdują się żłobki krasowe[2]. Krasowe formy występujące w Nadnidziańskim Parku są unikatowe w skali kraju[2]. Do najcenniejszych należą gipsy wielkokrystaliczne (szklicowe). Kryształy, z których są zbudowane, osiągają długość 3,5 m[2].

Rezerwaty przyrodyEdytuj

Na terenie parku znajduje się 9 rezerwatów przyrody:

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Nadnidziański Park Krajobrazowy. [w:] Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-06-14].
  2. a b c d e f g h i WIOS Kielce 2000: Raport o stanie środowiska, Ochrona przyrody, Nadnidziański Park Krajobrazowy