Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym – część nadzoru nad rynkiem finansowym obejmujący nadzór nad emitentami papierów wartościowych, przedsiębiorstwami inwestycyjnymi (w tym domami i biurami maklerskimi), funduszami inwestycyjnymi i towarzystwami funduszy inwestycyjnych, bankami powiernikami, maklerami i doradcami inwestycyjnymi, giełdami i depozytami papierów wartościowych.

Nadzór nad rynkiem kapitałowym w Polsce (w tym nad Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych) w latach 1991-2006 sprawowany był przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (do 1997 działającą pod nazwą Komisja Papierów Wartościowych), a od 2006 sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Bibliografia Edytuj

  • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (obecnie nieobowiązująca)
  • Ustawa z dnia 22 marca 1991 – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (obecnie nieobowiązująca)
  • Paweł Pelc, Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 48 (399), 28 listopada 2006, s. 14-15)

Linki zewnętrzne Edytuj