Nagroda „Literatury na Świecie”

polska nagroda literacka

Nagroda „Literatury na Świecie” – coroczna nagroda literacka przyznawana od 1972 przez miesięcznik „Literatura na Świecie” w siedmiu kategoriach, m.in. za najlepszy przekład na język polski utworów prozatorskich i poetyckich, inicjatywę wydawniczą i in.

Nagroda „Literatury na Świecie”
Przyznawana przez

Literatura na Świecie

Lokalizacja

 Polska
Warszawa

Pierwsze rozdanie

1972

Strona internetowa

Laureaci Edytuj

Data dotyczy roku, za który nagroda została przyznana.

2020: Bohdan Zadura (poezja), Henryk Lipszyc (proza), Wydawnictwo Austeria (inicjatywa wydawnicza), Piotr Paziński (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Zofia Bałdyga (Nowa Twarz), Carlos Marrodán Casas (nagroda specjalna "Mamut"). Grzegorz Sztabiński (nagroda im. Andrzeja Siemka)[1]

2019: Aneta Kamińska (poezja), Bartosz Działoszyński(inne języki), Inga Grześczak (proza), seria Biblioteka Renesansowa pod redakcją Włodzimierza Olszańca i jego współpracowników oraz Wydawnictwo d2d.pl (inicjatywa wydawnicza), Paweł Majewski (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Michał Kłobukowski (nagroda specjalna „Mamut”), nagrody w kategorii Nowa Twarz oraz Nagrody im. Andrzeja Siemka w tym roku nie przyznano[2]

2018: Marcin Ciura (poezja), Andrzej Jagodziński (proza), Izabela Korybut-Daszkiewicz (proza), Olga Bartosiewicz (Nowa Twarz), Mikołaj Wiśniewski (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Violetta Wróblewska (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Maria Poprzęcka (nagroda im. Andrzeja Siemka); nagrody specjalnej Mamut ani nagrody za inicjatywę wydawniczą nie przyznano[3]

2017: Zbigniew Machej (poezja), Magdalena Pytlak (Nowa Twarz), Ewa Kobyłecka-Piwońska (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Magdalena Siwiec (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Muzeum Sztuki w Łodzi (inicjatywa wydawnicza), Krzysztof Bielawski (nagroda im. Andrzeja Siemka), Leszek Engelking (nagroda specjalna „Mamut”)

2016: Małgorzata Buchalik (proza), Krzysztof Majer (proza), Klaudia Łączyńska (literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka), Danuta Ulicka (inicjatywa wydawnicza), Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana (inicjatywa wydawnicza), Monika Muskała (nagroda im. Andrzeja Siemka), Maryna Ochab (nagroda specjalna „Mamut”)

2015: Joanna Stadler (poezja), Jacek Giszczak (proza), Robert Papieski (Nowa Twarz), Jerzy Radziwiłowicz (Nowa Twarz), Grzegorz Wasowski (Nowa Twarz), Piotr Paziński (nagroda im. Andrzeja Siemka), Ryszard Engelking (nagroda specjalna „Mamut”)

2014: Maciej Świerkocki (proza), Iwona Krupecka (Nowa Twarz), Krzysztof Majer (Nowa Twarz), Wydawnictwo Atut we Wrocławiu (inicjatywa wydawnicza), Małgorzata Marcjanik (translatologia, leksykografia, językoznawstwo), Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz (nagroda im. Andrzeja Siemka), Jacek St. Buras (nagroda specjalna „Mamut”)

2013: Grzegorz Franczak i Aleksandra Klęczar (poezja), Ewa Zaleska (proza), Julia Różewicz (Nowa Twarz), Dariusz Żukowski (Nowa Twarz), seria Eidos - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (seria wydawnicza), Olga Kubińska (translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo), Andrzej Szuba (nagroda specjalna „Mamut”)

2012: Renata Putzlacher-Buchtová (poezja), Barbara Kopeć-Umiastowska (proza), Krzysztof Bartnicki (Nowa Twarz), Maciej Płaza (Nowa Twarz), Wydawnictwo Karakter (inicjatywa wydawnicza), Adam Lipszyc (translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo), Tadeusz Sławek (nagroda im. Andrzeja Siemka)

2011: Magdalena Heydel (proza), Wiktor Dłuski (proza), Dorota Horodyska (poezja), Łukasz Musiał (Nowy Głos), Tomasz Majewski (Nowy Głos), Krzysztof Mrowcewicz (nagroda im. Andrzeja Siemka), Wydawnictwo Austeria (inicjatywy wydawnicze)

2010: Hanna Igalson-Tygielska (proza), Jakub Ekier (proza), Maria Fengler (Nowy Głos), Jakub Momro (Nowy Głos), Marian Bielecki (translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo) Tomasz Swoboda (nagroda im. Andrzeja Siemka), Biuro Literackie (inicjatywy wydawnicze)

2009: Elżbieta Cygielska (proza), Henryk Chłystowski (proza), Barbara Jaroszuk (Nowy Głos), Kacper Bartczak (Nowy Głos), Andrzej Mencwel, redaktor serii Communicare ukazującej się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (Inicjatywy Wydawnicze), Adam Lipszyc (nagroda im. Andrzeja Siemka), Anna Kołyszko (nagroda specjalna „Mamut”, pośmiertnie), Edward Balcerzan (nagroda specjalna „Mamut”).

2008: Leszek Engelking (poezja), Elżbieta Wesołowska (poezja), Sława Lisiecka (proza), Dorota Dobrew (nowy głos), Małgorzata Szczurek (nowy głos), Tomasz Swoboda (nowy głos), "Przekładaniec", półrocznik katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo)

2007: Jolanta Kozak (proza), Michał Lipszyc (nowy głos), Sebastian Musielak (nowy głos), Marek Bieńczyk (nagroda im. Andrzeja Siemka), Adam Pomorski (nagroda specjalna „Mamut”), seria Estetyki świata pod red. Krystyny Wilkoszewskiej / Universitas (inicjatywy wydawnicze), seria monograficznych opracowań naukowych pod red. Krzysztofa Bielawskiego / Homini (inicjatywy wydawnicze)

2006: Krzysztof Jachimczak (proza), Ryszard Wojnakowski (proza), Marcin Kurek (nowy głos), Jacek St. Buras (translatologia, leksykografia, komparatystyka), Julia Hartwig (nagroda im. Andrzeja Siemka)

2005: Maryna Ochab (proza), Ryszard Engelking (proza), Jan Gondowicz (poezja), Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Katarzyna Jakubiak (nowy głos), Leszek Kwiatkowski (nowy głos), Wiesław Boryś (translatologia, leksykografia, komparatystyka), Cezary Wodziński (nagroda im. Andrzeja Siemka)

2004: Antoni Libera (proza), Teresa Worowska (proza), Andrzej Jankowski (nowy głos), Maria Dąbrowska-Partyka (translatologia, leksykografia, literaturoznawstwo), Agata Bielik-Robson (nagroda im. Andrzeja Siemka), Jerzy Ficowski (nagroda specjalna „Mamut”)

2003: Ewa Skwara (poezja), Małgorzata Borowska (proza), Agnieszka Jawor-Polak (proza), Małgorzata Kwietniewska (nowy głos), słowo/obraz terytoria (inicjatywy wydawnicze), Józef Kwaterko (nagroda im. Andrzeja Siemka), Danuta Cirlić-Straszyńska (nagroda specjalna „Mamut”)

2002: Tadeusz Komendant (proza), Leszek Engelking (proza), Małgorzata Buchalik (nowy głos), Sławomir Studniarz (nowy głos), Bogusław Żyłko (translatologia, leksykografia, literaturoznawstwo), Prószyński i S-ka (inicjatywy wydawnicze)

2001: Michał Kłobukowski (proza), Wawrzyniec Brzozowski (debiut), Anna Burzyńska (translatologia, leksykografia, komparatystyka)

2000: Grzegorz Franczak (poezja), Aleksandra Ambros (proza), Piotr Godlewski (proza), Małgorzata Łukasiewicz (nagroda za całokształt dorobku przekładowego), Grzegorz Gazda (transalotologia, leksykografia, komparatystyka), Pogranicze (inicjatywy wydawnicze), Poznańska Biblioteka Niemiecka (inicjatywy wydawnicze)

1999: Jerzy Snopek (poezja - wyróżnienie), Maria Dzielska (proza), Magdalena Tulli (debiut), Jacek Lewinson (translatologia, komparatystyka, leksykografia ), Wydawnictwo Literackie (inicjatywy wydawnicze)

1998: Jerzy Litwiniuk (poezja), Jacek Buras (proza), Ireneusz Kania (nagroda specjalna), Edward Balcerzan (translatologia, leksykografia, komparatystyka), Robert Reszke (inicjatywy wydawnicze)

1997: Halina Kralowa (proza), Jerzy Czech (debiut), Katarzyna Osińska (translatologia, komparatystyka), Michał Paweł Markowski (translatologia, komparatystyka), Volumen (inicjatywy wydawnicze)

1996: Adam Wodnicki (poezja), Carlos Marrodan Casas (proza), Janusz Margański (debiut), Barbara Skarga (translatologia, leksykografia, komparatystyka), słowo/obraz terytoria (inicjatywy wydawnicze)

1995: Wiktor Woroszylski (poezja), Krystyna Rodowska (proza), Jan Garewicz (proza), Ewa Geller, Andrzej Dąbrówka, Ryszard Turczyn (translatologia, leksykografia, komparatystyka), Aletheia (inicjatywy wydawnicze)

1994: Grzegorz Żurek (poezja), Małgorzata Łukasiewicz (proza), Adam Wodnicki (debiut), Tadeusz Komendant (translatologia, leksykografia, komparatystyka), PIW (inicjatywy wydawnicze)

1993: Ryszard Engelking (poezja), Michał B. Jagiełło (proza), Rajmund Kalicki (proza), Piotr Skurowski (debiut), Rita Gombrowicz (leksykografia, translatologia, komparatystyka), ZNAK (inicjatywy wydawnicze)

1992: Andrzej Szuba, Ireneusz Kania, Katarzyna Skawina (debiut)[4]

1991: Joanna Guze, Maria Przybyłowska(inne języki), Krystyna Rodowska, Carlos Marrodán Casas, Ewa Zaleska (debiut)[5]

1990: Elżbieta Komarnicka, Oskar Hedemann(inne języki), Jerzy Pomianowski[6]

1989: Eligia Bąkowska, Stanisław Barańczak, Leszek Engelking, Andrzej Jagodziński[7]

1988: Joanna Guze, Artur Międzyrzecki, Beata Geppert(inne języki), Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”[8]

1987: Piotr Sommer, Tomasz Mirkowicz, Andrzej Frybes (debiut), Wydawnictwo „Śląsk”, Wacława Komarnicka, Seweryn Pollak[9], Joanna Pomorska (wyróżnienie)[10]

1986: Paweł Hertz, Grzegorz Prokop, Wojciech Kunicki (debiut), Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza[11]

1985: Adam Pomorski[12], Piotr Siemion[13], Irena Naganowska i Egon Naganowski[14]

1984: Jerzy Lisowski[13][15], Barbara Sieroszewska[15], Maryna Miklaszewska[15], Państwowy Instytut Wydawniczy[15],

1983: Sławomir Błaut[16], Alija Dukanović[13], Anna Kołyszko[13].

1982: Wiera Bieńkowska, Maciej Słomczyński, Adam Pomorski (debiut), Wydawnictwo Poznańskie[17]

1981: Anna Maria Linke(inne języki), Zygmunt Kubiak[18]

1980: Zbigniew Bieńkowski, Zofia Chądzyńska[19]

1979: Ziemowit Fedecki[20]

1978: Józef Waczków[21]

1977: Danuta Ćirlić-Straszyńska[22]

1976: Zbigniew Stolarek[23]

1975: Maria Skibniewska[24], Maciej Żurowski[25]

1974: Jerzy Litwiniuk[26]

1973: Kalina Wojciechowska[27]

1972: Zygmunt Łanowski[28]

Przypisy Edytuj

 1. Znamy laureatów Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 2020
 2. Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2019
 3. Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2018, wirtualnywydawca.pl, 19 września 2019 [dostęp 2019-11-24] (pol.).
 4. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 374
 5. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 354
 6. Nagroda Literatury na Świecie za najlepsze przekłady opublikowane w 1990 roku
 7. Nagroda Literatury na Świecie za najlepsze przekłady opublikowane w 1989 roku
 8. Nagroda Literatury na Świecie za najlepsze przekłady opublikowane w 1988 roku
 9. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 261
 10. Biogram na stronie sppwarszawa.pl
 11. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 241
 12. Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny. Tom drugi, wyd. IBL PAN, Warszawa 2014, s. 239]
 13. a b c d Irena Bednarz Przewodnik po Literaturze na Świecie 1971–2014 (nr 1–521)
 14. Beata Kornatowska Egon Naganowski, w: Przegląd Zachodni, nr 1 (2001), s. 245
 15. a b c d Polska Bibliografia Literacka za rok 1985 część I. s. 61
 16. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Tom pierwszy. A-B, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 181
 17. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 180
 18. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 159
 19. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 138
 20. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Tom drugi. C-F, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 281
 21. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 72
 22. Przemysław Czapliński, Maciej Leciński, Eliza Szybowicz, Błażej Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje bilanse, Wyd. Literackie, Kraków 2003, s. 47
 23. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Tom ósmy. Ste-V, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, s. 51
 24. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Tom siódmy. R-Sta, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001, s. 289
 25. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Tom dziesiąty. Ż i uzupełnienia do tomów 1-9, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007, s. 61
 26. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Tom piąty. L-M, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, s. 128
 27. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Tom dziewiąty. W-Z, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001, s. 220
 28. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Tom piąty. L-M, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, s. 153

Linki zewnętrzne Edytuj