Nagroda Miasta Łodzi

Nagroda Miasta Łodzi (w latach 1927–1932: Nagroda Literacka Miasta Łodzi, od 1933: Nagroda Miasta Łodzi dla Nauki, Literatury i Sztuki) – nagroda zaistniała z inicjatywy prezydenta Łodzi, Mariana Cynarskiego[2], przyznawana przez Radę Miejską w Łodzi od 1927[3], obecnie z okazji Święta Miasta (15 maja) osobom lub grupom osób za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej lub społecznej w ciągu ostatnich pięciu lat[4]. Nagroda przyznawana jest w szczególności za działalność naukową, artystyczną i gospodarczą[4].

Nagroda Miasta Łodzi
Nagroda za

wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej lub społecznej

Przyznawana przez

Rada Miejska w Łodzi

Lokalizacja

 Polska
Łódź

Pierwsze rozdanie

3 kwietnia 1927[a][1]

Charakterystyka Edytuj

Nagrodę Miasta Łodzi przyznaje Rada Miejska w Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej lub społecznej w ciągu ostatnich 5 lat. Może być nadawana osobom fizycznym lub grupom osób fizycznych. Nagrodę tę przyznaje się raz w roku, z okazji Święta Miasta Łodzi (15 maja), na wniosek instytucji naukowych lub organizacji społecznych.

Przyznanie nagrody potwierdza się wydaniem okazjonalnego dyplomu. Ewidencję osób nagrodzonych oraz sprawy organizacyjno-techniczne związane z przyznawaniem Nagrody prowadzi Biuro Rady Miejskiej. Rada przyznaje do 5 nagród rocznie.

Kwota nagrody nie może być niższa niż równowartość pięciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe[4]. W 2019 gratyfikacja wynosiła 25 tys. brutto[5].

W latach 1955–1961 Nagroda Rady Miasta Łodzi w dziedzinie literatury była nazywana nagrodą literacką im. Juliana Tuwima[3]. Nie należy jej mylić z przyznawaną od 2013 roku Nagrodą Literacką im. Juliana Tuwima.

Najczęściej (2–krotnie) laureatami nagrody zostawali:

Laureaci Edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci Nagrody Miasta Łodzi.

1927 – 1945 Edytuj

 • 1927: Aleksander Świętochowski – nagroda literacka za całokształt działalności pisarskiej[3]
 • 1928: Julian Tuwim – nagroda literacka za całokształt działalności pisarskiej na polu literatury[3]
 • 1929: Aleksander Brückner – nagroda literacka za działalność na polu krytyki literackiej[3]
 • 1930: Zofia Nałkowska – nagroda literacka za całokształt działalności na polu literatury[3]
 • 1931: nagrody nie przyznano ze względu na zmianę regulaminu[2]
 • 1932: Władysław Strzemiński – nagroda plastyczna za całokształt prac w zakresie sztuk plastycznych[3]
 • 1933: Andrzej Strug – nagroda literacka za całokształt działalności na polu literatury[3]
 • 1934: nie przyznano nagrody ze względu na brak funduszy[2]
 • 1935: Czesław Witoszyński – nagroda naukowa za wybitne zasługi w dziedzinie lotnictwa[3]
 • 1936: Kazimierz Twardowski – nagroda za całokształt pracy naukowej w zakresie filozofii[3]
 • 1937: Tadeusz Kulisiewicz – nagroda plastyczna za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie grafiki i drzeworytnictwa[3]
 • 1938 – 1945: nie przyznano

1946 – 1990 Edytuj

 • 1946: Mieczysław Jastrun – nagroda literacka za całokształt pracy literackiej[3]
 • 1947: Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa – nagroda muzyczna za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej w dziedzinie muzyki[3]
 • 1948: Leon Schiller – nagroda teatralna za całokształt pracy reżyserskiej i aktorskiej[3]
 • 1949: Julian Tuwim – nagroda literacka za całokształt twórczości poetyckiej[3]
 • 1950: Józef Korski, Witold Korski i Roman Szymborski – nagroda architektoniczna za rozwiązanie architektoniczne Teatru Narodowego w Łodzi[3]
 • 1951 – 1954: nie przyznano
 • 1955: Marian Piechal – nagroda literacka im. Juliana Tuwima[3]
 • 1956[3]:
 • 1957[3]:
  • Władysław Bratkowski – nagroda naukowa w zakresie nauk technicznych za osiągnięcia w technologii włókienniczej oraz całokształt pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej;
  • Konrad Jażdżewski – nagroda naukowa w zakresie nauk humanistyczno-społecznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie archeologii;
  • Kazimierz Jurdziński – nagroda muzyczna za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej w dziedzinie muzyki;
  • Albin Łubniewicz – nagroda plastyczna za całokształt pracy twórczej w dziedzinie malarstwa sztalugowego i ściennego;
  • Janina Mieczyńska – nagroda teatralna za całokształt pracy pedagogicznej w szkolnictwie teatralnym oraz za osiągnięcia w zakresie choreografii teatralnej;
  • Włodzimierz Słobodnik – nagroda literacka im. Juliana Tuwima.
 • 1958[3]:
  • Kiejstut Bacewicz – nagroda muzyczna za całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej na polu muzyki;
  • Kazimierz Dejmek – nagroda pracy aktorskiej za zasługi artystyczne oraz za trwały wkład w rozwój teatru w Polsce;
  • Alicja Dorabialska – nagroda naukowa za osiągnięcia w dziedzinie promieniotwórczości oraz za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną;
  • Konstanty Mackiewicz – nagroda plastyczna za całokształt pracy na polu plastyki;
  • Władysław Rymkiewicz – nagroda literacka im. Juliana Tuwima za całokształt działalności literackiej;
  • Stefania Skwarczyńska – nagroda naukowa za wybitne osiągnięcia w zakresie teorii literatury oraz za całokształt prac naukowo-badawczych.
 • 1959[3]:
  • Eugeniusz Budlewski, Cyprian Jaworski i Zbigniew Wysznawski (Miejska Pracownia Urbanistyczna) – nagroda architektoniczno-plastyczna;
  • Henryk Czyż – nagroda muzyczna za całokształt twórczości muzycznej;
  • Stanisław Łapiński – nagroda teatralno-filmowa.
 • 1960[3]:
 • 1961[3]:
 • 1962[3]:
 • 1963[3]:
 • 1964[3]:
 • 1965[3]:
 • 1966[3]:
 • 1967[3][6]:
 • 1968[3][7]:
 • 1969[3]:
 • 1970:[3]:
 • 1971[3]:
 • 1972[3];
  • Władysław Bojkow – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej;
  • Henryk Debich – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;
  • Olga Olgina-Mackiewicz – nagroda w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury;
  • Tadeusz Pawlikowski – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;
  • zespół realizatorów Studia Małych Form Filmowych „Se-Ma-For” w składzie: Leon Dembiński, Janina Hartwig, Eugeniusz Ignaciuk, Mieczysław Janik, Jadwiga Kudrzycka, Leszek Nartowski, Marian Sitek, Tadeusz Wilkosz – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej;
  • Zespół pracowników Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto w składzie: Jan Cerski, Mirosław Cichulski, Józef Kaczkowski, Marian Kępa, Włodzimierz Kławruć, Andrzej Kowalówka, Zygfryd Kwiatkowski, Maria Laskowska-Bogusławska, Lucjan Laskowski, Roman Rojek, Zdzisław Sabela, Władysław Sieczyński, Stefan Snawadzki, Jan Suchara, Jan Szymczak – nagroda w dziedzinie techniki.
 • 1973[3]:
 • 1974[3]:
 • 1975[8][3]:
  • Stanisław Cwynar – nagroda za całokształt twórczości naukowej i działalność w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji psychiatrycznej;
  • Jan Huszcza – nagroda za całokształt twórczości literackiej;
  • Krystyna Kondratiuk – nagroda w dziedzinie upowszechniania i propagandy tkaniny artystycznej;
  • Gryzelda Missalowa – nagroda za prace naukowe dotyczące dziejów przemysłu włókienniczego i klasy robotniczej w okręgu łódzkim;
  • Mieczysław Woźniakowski – nagroda za całokształt działalności oświatowej i kulturalnej;
  • członkowie Brygady Pracy Socjalistycznej z Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” w składzie: Jerzy Wilczyński, Helena Bartczak, Janina Chabarzyńska, Stefan Dziuba, Wiktoria Frątczak, Wacława Gadaj, Helena Jagieło, Jadwiga Janas, Cecylia Kurzawa, Janina Łudczak, Irena Majczykowska, Irena Michalak, Józefa Opas i Stanisława Piotrowska;
  • zespół konstruktorów i technologów, twórców przędzarki bezwrzecionowej PF-1 metodą wiru stacjonarnego, w składzie: Wacław Ankudowicz, Tadeusz Filipczak, Jerzy Jabłkiewicz, Tadeusz Jędryka, Ryszard Jóźwicki, Henryk Kubica, Józef Łaski, Jan Pacholski – nagroda w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza włókiennictwa.
 • 1976[3]:
 • 1977[3]:
  • Wacław Biliński – nagroda za całokształt twórczości i działalności literackiej;
  • Mieczysław Jagoszewski – nagroda za całokształt twórczości i działalności dziennikarskiej oraz literackiej związanej z Łodzią;
  • Wiesław Łasiński – nagroda za całokształt twórczości w zakresie nauk medycznych oraz działalności dydaktycznej;
  • Antoni Majak – nagroda za całokształt działalności aktorskiej i reżyserskiej w Operze Łódzkiej;
  • Edward Szwarcsztajn – nagroda za całokształt działalności naukowej, technicznej i dydaktycznej w dziedzinie przetwórstwa celulozy oraz rozwoju przemysłu papierniczego;
  • Władysław Welfe – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie ekonometrii i jej wykorzystania w procesach gospodarczych.
 • 1978[3]:
  • Andrzej Alichniewicz[k] – nagroda za całokształt działalności naukowej i osiągnięcia w kształceniu kadry lekarskiej;
  • Bohdan Baranowski – nagroda za całokształt działalności naukowej, dotyczącej terenów Polski środkowej, a zwłaszcza dziejów Łodzi i regionu Łódzkiego;
  • Jerzy Czacki[l] – nagroda za całokształt działalności w zakresie wdrażania osiągnięć nauk rolniczych do produkcji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych producentów rolnych i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Wanda Karczewska – nagroda za całokształt działalności literackiej;
  • Wojciech Pilarski – nagroda za działalność aktorską i reżyserską;
  • Ryszard Stanisławski – nagroda za zasługi dla rozwoju muzealnictwa, a zwłaszcza za popularyzowanie sztuki współczesnej;
  • Janusz Szosland – nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie włókiennictwa;
  • Zbigniew Szymonowicz – nagroda za całokształt działalności koncertowej, kompozytorskiej i pedagogicznej;
 • 1979[3]:
  • Tadeusz Chróścielewski – nagroda za całokształt twórczości literackiej;
  • Anna Dylik – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie geografii;
  • Edward Galas – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie biochemii technicznej;
  • Henryk Konarzewski[m] – nagroda za całokształt działalności dydaktyczno-wychowawczej;
  • Teresa May-Czyżowska – nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie śpiewu operowego;
  • Feliks Parnell – nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie baletu;
  • Józef Skrobiński – nagroda za całokształt twórczości artystycznej w dziedzinie malarstwa;
  • Władysław Tkaczewski – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny;
  • Janusz Wyżnikiewicz – nagroda za działalność projektową i realizacyjną w dziedzinie architektury.
 • 1980[9][3]:
  • Delfina Ambroziak – nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie śpiewu operowego;
  • Zygmunt Charzyński – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie matematyki;
  • Kazimierz Dębski – nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej;
  • Marian Jaeschke – nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie malarstwa;
  • Antoni Kotełko[n] – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie technologii środków leczniczych;
  • Władysław Malczewski – nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych i działalność dydaktyczną w dziedzinie śpiewu operowego;
  • Bronisław Sochor – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie elektrotermii i jej zastosowań w gospodarce energetycznej;
  • Bernard Sztajnert – nagroda za całokształt twórczości literackiej;
  • zespół inżynierów Łódzkich Zakładów Radiowych „Unitra-Fonica” w składzie: Witold Bohdziun, Leon Bołdaniuk, Janusz Joński, Jan Kędziora, Marek Mierzwiński, Stefan Skoczek, Andrzej Skoneczny – za osiągnięcia w dziedzinie przygotowywania i wdrożenia do produkcji seryjnej gramofonów i wzmacniaczy klasy Hi-Fi, odpowiadających standardom międzynarodowym.
 • 1981[10][3]:
  • Henryk Błasiński – nagroda za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczno-wychowawczą i społeczną;
  • Agnieszka Brych[o] – nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz wkład pracy związanej z kształceniem kadr pielęgniarskich;
  • Roman Kaczmarek – nagroda za całokształt pracy zawodowej w dziedzinie kultury, bibliotekarstwa i społecznej w zakresie badań i popularyzacji dziejów Łodzi i regionu;
  • Aleksander Kamiński – nagroda pośmiertna za całokształt twórczości literackiej;
  • Bolesław Kardaszewski – nagroda za całokształt działalności projektowej i realizacyjnej w dziedzinie architektury;
  • Irena Kasprzak – nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie wychowania dzieci specjalnej troski;
  • Hanna Małkowska – nagroda za działalność artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie aktorskiej;
  • Józef Miksa[p] – nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie rolnictwa;
  • Zenon Płoszaj – nagroda za całokształt działalności dydaktycznej w dziedzinie kultury muzycznej;
  • Zdzisław Ruszczak[q] – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie medycyny;
  • Zenon Torzecki – nagroda za całokształt działalności naukowej, zawodowej i społecznej;
  • Jerzy Wróblewski – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie teorii państwa i prawa;
 • 1982[3]:
  • Jan Bąbiński[r] – nagroda za całokształt twórczości dziennikarskiej i literackiej;
  • Karol Dejna – nagroda za całokształt twórczości naukowej i badawczej w dziedzinie dialektologii polskiej i słowiańskiej;
  • Krystyna Hencz[s] – nagroda za zasługi dla rozwoju ruchu artystycznego i działalność społeczno-wychowawczą;
  • Eufemia Jagielska – nagroda za całokształt działalności samorządowej i terenowego opiekuna społecznego;
  • Wojciech Drygas – nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie rozwoju dziennikarstwa;
  • Marian Kryszewski – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie fizyki i fizykochemii polimerów;
  • Stanisław Kuczewski – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauki i techniki;
  • Jadwiga Lech-Skubińska – nagroda za całokształt pracy zawodowej w dziedzinie farmakologii oraz za działalność społeczną;
  • Jerzy Rowiński[t] – nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz działalność profilaktyczno-leczniczą;
  • Jan Szwed[u] – nagroda za całokształt pracy pedagogicznej, społecznej i sportowej;
  • Franciszek Wesołowski – nagroda za całokształt działalności dydaktycznej i naukowo-artystycznej w dziedzinie kultury muzycznej.
 • 1983[3]:
  • Rajmund Ambroziak – nagroda za działalność artystyczną w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej;
  • Józef Arkusz – nagroda za działalność reżyserską w dziedzinie filmu oświatowego i naukowego;
  • Hieronim Bartel[v] – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej oraz społeczno-instruktorskiej w Związku Harcerstwa Polskiego;
  • Tadeusz Chojecki[w] – nagroda za całokształt działalności społecznej i propagandowej z dziećmi i młodzieżą szkolną;
  • Wiesław Garboliński – nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie sztuk plastycznych;
  • Irena Kik[x] – nagroda za całokształt pracy twórczej i zasługi dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
  • Konstanty Markiewicz – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie nauk medycznych;
  • Włodzimierz Olejniczak[y] – nagroda za całokształt pracy zawodowej, społecznej i wynalazczej;
  • Tadeusz Papier – za całokształt działalności literackiej;
  • Władysław Piotrowski[z] – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie ekonomiki przemysłu i postępu technicznego;
  • Jerzy Rachwalski – nagroda za całokształt działalności w dziedzinie nauki i techniki oraz organizacji, zarządzania i ekonomiki przemysłu włókienniczego;
  • Zofia Skalska[aa] – nagroda za całokształt pracy oświatowo-wychowawczej i pedagogicznej;
  • Ewa Wycichowska – nagroda za działalność artystyczną w dziedzinie sztuki baletowej;
  • zespół pracowników Zakładu Artykułów Medycznych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Dziewiarskiego w składzie: Alicja Dyczka, Krystyna Lesiakowska, Andrzej Nawrocki, Czesław Okrojek, Krzysztof Raczyński – nagroda za zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie.
 • 1984[3]:
  • Feliks Bąbol – nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie dziennikarstwa;
  • Krystyna Kotełko[ab] – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej;
  • Zbigniew Kuchowicz – nagroda za całokształt działalności naukowej i literackiej;
  • Józef Karol Lasocki – nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie upowszechniania muzyki;
  • Władysława Matuszewska – nagroda za szczególne osiągnięcia społeczne i w działalności harcerskiej i oświatowej;
  • Jerzy Mazurczyk – nagroda za szczególne zasługi artystyczne w dziedzinie rzeźbiarstwa i twórczości pomnikowej;
  • Józefa Plota[ac] – nagroda za działalność społeczną i kulturalną w środowisku wiejskim;
  • Antoni Prusiński – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych;
  • Jerzy Ruciński – nagroda za całokształt działalności naukowo badawczej i dydaktycznej;
  • Lech Sosnowski – nagroda za całokształt działalności zawodowej w dziedzinie handlu;
  • Stanisław Stempnik[ad] – nagroda za wybitne osiągnięcia wynalazcze i racjonalizatorskie;
  • Kazimierz Trznadel – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej, lekarskiej i dydaktycznej;
  • zespół ds. rehabilitacji przy Kole Dzieci Specjalnej Troski w Pabianicach w składzie: Napoleon Durajski, Irena Pomaz, Tadeusz Szymański, Jadwiga Wajs-Marcinkiewicz – nagroda za działalność społeczną w dziedzinie rehabilitacji dzieci specjalnej troski.
 • 1985[3]:
  • Mieczysław Bandurka – nagroda za całokształt działalności zawodowej i społeczności w zakresie popularyzacji dziejów Łodzi;
  • Wirgiliusz Gryń – nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury;
  • Zenon Hodor – nagroda za całokształt działalności artystycznej i pedagogicznej w dziedzinie muzyki;
  • Władysława Król[ae] – nagroda za całokształt pracy pedagogicznej w zakresie wychowywania przedszkolnego;
  • Władysław Lachowicz – nagroda za całokształt działalności dziennikarskiej, społecznej i wychowawczej;
  • Edward Mendelewski[af] – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej w zakresie produkcji drobiu;
  • Marian Mikołajczyk – nagroda za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie chemii organicznej;
  • Stefan Przewłocki – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie geodezji i kartografii;
  • Leszek Rózga – nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych;
  • Zdzisław Rydzyński – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej, lekarskiej i społeczno-politycznej;
  • Romuald Skowroński – nagroda za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie nauk chemicznych;
  • Edward Szuster – nagroda za całokształt twórczości literackiej i działalności społecznej;
  • Wydawnictwo Łódzkie – nagroda za całokształt działalności w zakresie literatury i upowszechniania czytelnictwa.
 • 1986[3]:
  • Leon Downarowicz[ag] – nagroda za osiągnięcie najwyższych wyników produkcyjno-ekonomicznych w produkcji rolnej;
  • Zbigniew Frieman – nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie muzyki;
  • Marta Janic – nagroda za całokształt działalności wychowawczej, artystycznej i społecznej w krzewieniu kultury wśród dzieci i młodzieży;
  • Aniela Kasperek[ah] – nagroda za całokształt działalności zawodowej i społecznej w niesieniu pomocy chorym;
  • Edward Kącki – nagroda za całokształt działalności naukowo-technicznej i dydaktycznej w dziedzinie informatyki;
  • Andrzej Kurnatowski – nagroda za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej;
  • Zofia Libiszowska – nagroda za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej;
  • Józef Lisowski[ai] – nagroda za całokształt działalności społeczno-oświatowej w dziedzinie rehabilitacji młodzieży specjalnej troski;
  • Henryk Rafalski – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie higieny i epidemiologii;
  • Bogusław Sochnacki – nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie aktorstwa;
  • Tadeusz Szewera – nagroda za całokształt osiągnięć w pracy publicystyczno-reporterskiej.
 • 1987[3]:
  • Ludwik Benoit – nagroda za osiągnięcia artystyczne i upowszechnianie kultury teatralnej;
  • Leszek Cieciura – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie histologii i embriologii;
  • Czesław Głąbski – nagroda za działalność społeczno-polityczną i zawodową w dziedzinie spółdzielczości mieszkaniowej;
  • Andrzej Feliks Grabski – nagroda za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze w zakresie historii myśli społeczno-politycznej oraz historiografii;
  • Janusz Indulski – nagroda za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i pracę społeczno-polityczną;
  • Tadeusz Koter – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie techniki maszyn elektrycznych i transformatorów;
  • Bogusław Majewski[aj] – nagroda za działalność zawodową i społeczną w dziedzinie opieki nad dziećmi specjalnej troski;
  • Władysław Orłowski – nagroda za twórczość literacką i działalność społeczną w rozwoju kultury teatralnej i filmowej;
  • Zdzisław Szostak – nagroda za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne w dziedzinie muzyki;
  • Zofia Tarnowska-Kaczmarek[ak] – nagroda za działalność publicystyczną i społeczną;
  • Kazimierz T. Wasilewski – nagroda za działalność zawodową i społeczną na rzecz rozwoju i modernizacji Łodzi oraz województwa łódzkiego;
  • zespół pracowników Fabryki Szlifierek „Ponar-Łódź” w Głownie, w składzie: Marian Danych, Stanisław Jakubowski, Andrzej Niepsuj, Józef Olejnik, Waldemar Sikorski, Antoni Tomal – nagroda za opracowanie i wdrożenie doseryjnej produkcji nowoczesnej rodziny szlifierek.
 • 1988[3]:
  • Zofia Borkowska[al] – nagroda za całokształt działalności społecznej w samorządzie mieszkańców;
  • Henryk Chmielewski – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej, lekarskiej i społeczno-politycznej;
  • Stanisław Fijałkowski – nagroda za całokształt dorobku artystycznego i dydaktycznego;
  • Wiktor Grala[am] – nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej;
  • Zdzisław Haś – nagroda za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w dziedzinie techniki;
  • Bogdan Hussakowski – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie działalności reżyserskiej;
  • Mieczysław Kacperczyk[an] – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie muzyki;
  • Edward Kaźmierczak – nagroda za działalność społeczną i zawodową w dziedzinie rozwoju Łodzi i przemysłu włókienniczego;
  • Zbigniew Kopczyński[ao] – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie nauki, techniki i gospodarki;
  • Zdzisław Prochowski[ap] – nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej w dziedzinie nauk ekonomicznych;
  • Ludwik Sobolewski – nagroda za całokształt działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
  • Wojciech J. Stec – nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie chemii bioorganicznej i organicznej fosforu;
  • Antoni Szram – nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony zabytków;
  • Jerzy Wilmański – nagroda za działalność literacką, radiową i prasową oraz społeczno-polityczną;
  • Leszek Woźniak – nagroda za całokształt działalności organizacyjnej, naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie onkologii.
 • 1989[3]:
  • Stanisław Barcikowski[aq] – nagroda za całokształt działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej w dziedzinie chirurgii;
  • Krystyna Bobrowska – nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej;
  • Jerzy Brzeziński[ar] – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie lecznictwa neurochirurgicznego;
  • Natalia Maria Gajl – nagroda za całokształt działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej;
  • Jan Moos[as] – nagroda za całokształt działalności pedagogicznej i społecznej w dziedzinie oświaty;
  • Stanisław Ochmański – nagroda za całokształt działalności artystycznej dla dzieci;
  • Sławomir Pietras – nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury;
  • Henryk Sokół – nagroda za całokształt działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej w spółdzielczości spożywców;
  • Włodzimierz Szczeciński – nagroda za całokształt działalności fotoreporterskiej;
  • Henryk Walenda – nagroda za całokształt działalności publicystycznej i dziennikarskiej;
  • Witold Żurek – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie przemysłu włókienniczego;
  • Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych im. L. Waryńskiego – nagroda za całokształt działalności.
 • 1990[11][3]:
  • Tadeusz Gicgier – nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury;
  • Eugeniusz Grzelak[at] – nagroda za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej w dziedzinie ortopedii;
  • Michał Jabłoński – nagroda za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej i wkład w rozwój przemysłu elektrotechnicznego;
  • Adam Junka[au] – nagroda za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie włókiennictwa oraz działalność społeczną na rzecz środowiska łódzkiego;
  • Tomasz Kiesewetter – nagroda za całokształt działalności i twórczości w dziedzinie muzyki;
  • Michał Kuna – nagroda za całokształt działalności naukowej, pedagogicznej, społecznej i zawodowej w dziedzinie bibliotekarstwa;
  • Stefan Miecznikowski – nagroda za wieloletnią działalność kapłańską i społeczną;
  • Sabina Nowicka – nagroda za całokształt działalności na rzecz kultury;
  • Witold Ostrowski – nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie filologii angielskiej;
  • Jerzy Kazimierz Piotrowski[av] – nagroda za całokształt działalności naukowej, społecznej i zawodowej w dziedzinie toksykologii i ochrony środowiska;
  • Ryszard Rosin – nagroda za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie historii i tradycji ziemi łódzkiej;
  • Teresa Tyszkiewicz – nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie malarstwa oraz wzornictwa włókienniczego;
  • zespół inżynierów Fabryki Aparatury Elektromedycznej „Famed”, w składzie: Lesław Domański, Danuta Karbownik, Albin Kwiecień, Feliks Mierzejewski, Ireneusz Świątek – nagroda za konstrukcyjne opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej generacji medycznych urządzeń oświetleniowych.

od 1991 Edytuj

Uwagi Edytuj

 1. Jest to data posiedzenia komitetu nagrody. Oficjalne wręczenie nie odbyło się, ze względu na stan zdrowia pierwszego laureata Aleksandra Świętochłowskiego, w związku z czym nie mógł przyjechać do Łodzi[1]
 2. kierownik Katedry Części Maszyn Politechniki Łódzkiej[3]
 3. dyrektor Katedry i III Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojskowej Akademii Medycznej[3]
 4. kierownik Katedry i Kliniki Laryngologicznej Akademii Medycznej[3]
 5. kierownik Wydziału Kultury i Oświaty przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego[3]
 6. dyrektor Katedry i Kliniki Laryngologicznej Wojskowej Akademii Medycznej[3]
 7. kierownik Ośrodka Badawczego przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego[3]
 8. dyrektor Instytutu Chemii Uniwersytetu Łódzkiego[3]
 9. dyrektor Instytutu Transformatorów Maszyn i Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej[3]
 10. ordynator Oddziału Ocznego Szpitala im. K. Jonschera[3]
 11. kierownik Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej Instytutu Chirurgii Akademii medycznej[3]
 12. dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bratoszewicach[3]
 13. emerytowany nauczyciel i dyrektor XXVI Liceum Ogólnokształcącego[3]
 14. dyrektor Instytutu Technologii i Chemii Leków Akademii Medycznej[3]
 15. pielęgniarka, radna Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna[10]
 16. przewodniczący Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej we Wróblewie w gminie Ozorków, członek Egzekutywy KŁ PZPR, radny Rady Narodowej miasta Łodzi, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych[10]
 17. kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej Wojskowej Akademii Medycznej[10][3]
 18. dziennikarz w Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia[3]
 19. instruktor teatralny[3]
 20. lekarz Poradni Rejonowej nr 23[3]
 21. wychowawca młodzieży, działacz i sędzia sportowy[3]
 22. dziekan Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, harcmistrz[3]
 23. inżynier[3]
 24. choreograf, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy „Poltex” oraz Zespołu Pieśni i Tańca Folkloru Łódzkiego przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju[3]
 25. racjonalizator, mistrz dyplomowany w Fabryce Dywanów „Dywilan”[3]
 26. dyrektor Instytutu Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Łódzkiego[3]
 27. emerytowana nauczycielka, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego[3]
 28. dyrektor Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego[3]
 29. przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich[3]
 30. kierownik Sekcji Technologicznej Obróbki Skrawaniem w Łódzkich Zakładach Radiowych „Fonica”[3]
 31. emerytowana nauczycielka[3]
 32. lekarz w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii[3]
 33. dyrektor PGR w Rszewie[3]
 34. siostra przełożona pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej[3]
 35. pedagog zasłużony dla szkolnictwa specjalnego[3]
 36. działacz harcerski[3]
 37. dziennikarka[3]
 38. przewodnicząca Komisji Samorządu Dzielnicowej Rady Narodowej na Bałutach[3]
 39. rolnik[3]
 40. emerytowany profesor Akademii Muzycznej[3]
 41. specjalista ds. transformatorów w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta”[3]
 42. kierownik Zakładu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji Uniwersytetu Łódzkiego[3]
 43. komendant Instytutu Chirurgii WAM[3]
 44. kierownik Katedry Neurochirurgii Akademii Medycznej[3]
 45. a b W chwili przyznania nagrody w 1989 kierownik Zakładu Przedmiotów Zawodowych w Łódzkim Oddziale Instytutu Kształcenia Nauczycieli, w chwili przyznania nagrody w 2007 dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP)[3].
 46. ortopeda, chirurg, ówcześnie płk doc. dr (później płk dr hab. med.[12]), wykładowca i wychowawca w Wojskowej Akademii Medycznej, autor wynalazków z zakresu chirurgii urazowej[11]
 47. dyrektor naczelny Fabryki Dywanów „Dywilan”, nauczyciel w Technikum Włókienniczym i szkole przyzakładowej, były członek Prezydium Rady Narodowej w Łodzi[11]
 48. toksykolog, ówcześnie prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Chemii Toksykologicznej Akademii Medycznej i były prorektor AM, pracownik Instytutu Medycyny Pracy, konsultant ONZ oraz Światowej Organizacji Zdrowia, ekspert-realizator Programu Ochrony Środowiska NZ w Nairobi[11]
 49. Uwaga: błąd w źródle[3]. Napisano tam: „Leszek Józef Woźniak”, powinno być: „Leszek Józef Wojtczak”.
 50. działacz społeczny w osiedlu Marysin-Rogi[3]
 51. socjolog[3]
 52. z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej[3], profesor nauk fizycznych
 53. biofizyk, emerytowany prof. Uniwersytetu Łódzkiego[3], profesor nauk przyrodniczych
 54. pedagog, dyr. XXVI Liceum Ogólnokształcącegp[3]
 55. bibliotekarka, działaczka charytatywna[3]
 56. kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologicznej Instytutu Medycyny Wewnętrznej Akademii Medycznej[3]
 57. działacz samorządowy[13]
 58. dyrektor XXXI Liceum Ogólnokształcącego[13]
 59. nauczyciel akademicki, pracownik Politechniki Łódzkiej[13]
 60. prezes zarządu Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia”[3]
 61. profesor nauk ekonomicznych, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego[3]
 62. Profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, pracownik – wcześniej też dziekan i prodziekan – Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego i były przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTS, działacz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Łódzkiego[3].
 63. Emerytowany nauczyciel związany zawodowo z Łodzią, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego, były prezes Oddziału Nauczycielskiego PTTK, w latach 1988-2004 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi[3].
 64. Profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki, były prorektor i dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej[3]. Identyfikator w bazie Nauka Polska: 74155.
 65. Scenograf, projektant kostiumów dla Łódzkiego Studenckiego Teatru Satyrycznego „Pstrąg”. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Federacji Rodzin Katyńskich, Klubu Myśli Społecznej im. A.F. Modrzewskiego. Felietonistka katolickiego miesięcznika „Aspekt Polski”. W 2005 nagrodzona medalem „Pro Memoria”[3].
 66. Inżynier elektryk z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej[3].
 67. Prof. dr hab. inż., dyrektor Instytutu Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej[3]. Późniejszy (w latach 2012-2016[19]) dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej i (w latach 2008-2012) członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa V kadencji[20].
 68. Ksiądz ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, dyrektor Centrum Służby Rodzinie[3].
 69. Dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej[3].
 70. ekonomista i menadżer[3].
 71. fizyk, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej i Zakładu Fizyki Matematycznej i Informatyki Kwantowej[3].
 72. architektka, działaczka i współzałożycielka Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem, Fundacji na rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera i prezeska Towarzystwa Przyjaciół Starego Miasta[3].
 73. artysta plastyk, architekt wnętrz, współtwórca Pomnika Łodzian Przełomu Tysiącleci, prezes Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków[3].
 74. promotor sportu, działacz społeczny[3].
 75. animatorka kultury w Bałuckim Ośrodku Kultury[3].
 76. działacze Fundacji Bank Żywności[3].
 77. działacz OSP i PCK[3].
 78. chórmistrz, koordynator w programie „Śpiewająca Polska”, założyciel łódzkiego międzyszkolnego chóru Iuvenales Cantores Lodzienses[3].
 79. nauczycielka języka polskiego i instruktorka teatralna. Prowadziła teatr poezji w Śródmiejskim Forum Kultury i Centrum Zajęć Pozalekcyjnych nr 2, organizowała wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy recytatorskie. Uhonorowana odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”[3].
 80. pedagog i menadżer, pracownik Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych oraz dyrektora Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego. Od 2005 jest członkiem zarządu Fundacji Służbie Rodziny „Nadzieja”. Odznaczony Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”[3].
 81. profesor zwyczajny w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Dyrygent i chórmistrz uczelnianego chóru Uniwersytetu Medycznego[3].
 82. Łódzki społecznik. Odznaczony odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, odznaką „Serce Dziecku”, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, jest założycielem Fundacji na rzecz ratowania Kaplicy Scheiblera, organizatorem i uczestnikiem kwest listopadowych przeznaczonych na jej cel oraz członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Miasta[3].
 83. Siostra zakonna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, pracownik socjalny i teolog z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek[3].
 84. członek założyciel, były prezes i terapeuta rodzinny w Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii. Działaczka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkini Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Łodzi oraz kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, wieloletnia kierowniczka Hotelu dla Matek z Dziećmi Chroniących się przed Przemocą[3].
 85. ksiądz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. Sekretarz w Zarządzie Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, Rycerz Ewangelickiego Zakonu Joannitów - pomaga w prowadzeniu stacji socjalnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działających przy parafii, ponadto wspiera działalność koncertową Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza oraz jest organizatorem akcji charytatywnych dla rodzin, dzieci i młodzieży[3].
 86. doktor, pracownik naukowy Instytutu Włókiennictwa Politechniki Łódzkiej i prezes Stowarzyszenia „Mocni w Duchu”. Jest zaangażowana w działalność na rzecz najuboższych dzieci w prowadzonej przez stowarzyszenie w świetlicy „Anielsko” oraz prowadzi także wolontariat w Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu”[3].
 87. Kierownik Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Piotrkowskiej 85 w Łodzi[3].
 88. Pielęgniarka, kierownik Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów[3].
 89. Menedżer i animator kultury, założyciel Kina Charlie, założyciel i prezes Stowarzyszenia „Łódź Filmowa”. Nagrodzony „Złotym Biletem” Stowarzyszenia Kina Polskie i Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej[3].
 90. Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, mediator sądowy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, znęcania się dorosłych dzieci nad starszymi rodzicami, opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców[3].
 91. Lekarz, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Od 2014 roku konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej[3].
 92. Pielęgniarka domowej opieki hospicyjnej dla dzieci, dyrektor naczelny Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”. Kierowniczka zespołu, który zrealizował budowę pierwszego w centralnej Polsce stacjonarnego ośrodka dla pacjentów oddychających przy pomocy respiratorów[3].
 93. Kierownik i założycielka Łódzkiego Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które – zdaniem Rady Miejskiej – „znacząco przyczyniło się do poprawy jakości funkcjonowania szkół na terenie województwa łódzkiego”[3].
 94. Lekarz, przewodniczący Zarządu Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wieloletni współpracownik Klubu Sportowego Budowlani, a także sponsor i prezes zarządu tej organizacji. Współtwórca Centralnego Szpitala Weteranów przy Szpitalu Klinicznym im. WAM, przyczynił się też do otwarcia Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego. Wraz z Federacją Rodzin Katyńskich doprowadził do wybudowania pomnika ku czci zamordowanych w Katyniu oficerów lekarzy i kadry 4 Szpitala Okręgowego[3].
 95. Kierownik administracyjny Centrum Służby Rodzinie, które prowadzi jadłodajnię dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób nieradzących sobie w życiu codziennym. Wiceprzewodnicząca Funduszu Ochrony Macierzyństwa, współorganizatorka imprez Archidiecezjalnych Dni Rodziny[3].
 96. Doktor nauk ekonomicznych, działacz „Solidarności”, fotograf strajków studenckich na Uniwersytecie Łódzkim w 1981[24].
 97. Założyciel Fundacji Waldiego „Serce na Dłoni”, niosącej pomoc ludziom bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym i uzależnionym[24].
 98. Od 2007 roku dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi. W 2010 roku wyprowadził szpital z długów i zapaści finansowej[24].
 99. związany z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi, były skarbnik zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji, prezes Banku Żywności w Łodzi. Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu[3]
 100. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, egzaminator, edukator i ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki w zakresie wychowania fizycznego i zarządzania oświatą, aktywnie zaangażowany w szerzenie wśród dzieci wiedzy ornitologicznej, długoletni działacz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”[3]
 101. zespół pracowników Instytutu Informatyki PŁ zaangażowany w opracowywanie autorskich programów kształcenia w specjalnościach szczególnie poszukiwanych na rynku pracy[3][25]
 102. zespół pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ będący koordynatorem i głównym wykonawcą projektów badawczych „Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie”, „Grembach we wspomnieniach i źródłach” oraz „Dawna siedziba Gestapo i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca”[3][26]
 103. historyk, bizantynolog[3]
 104. prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939[27]

Przypisy Edytuj

 1. a b Maria Nartonowicz-Kot, Nagroda Miasta Łodzi w latach 1926-1937, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 9, Uniwersytet Łódzki, 1982 [dostęp 2022-08-30] [zarchiwizowane z adresu 2022-08-30].
 2. a b c Anna Gronczewska, Burzliwe dzieje nagrody, którą Łódź wręczała wybitnym obywatelom, Dziennik Łódzki Plus (plus.dzienniklodzki.pl), 30 maja 2017 [dostęp 2022-08-31] (pol.).
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp Nagrody Miasta Łodzi. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (bip.uml.lodz.pl). [dostęp 2022-09-25].
 4. a b c Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Łodzi. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (bip.uml.lodz.pl). [dostęp 2022-08-26].
 5. Marcin Bereszczynski, Rada Miejska w Łodzi wręczyła Nagrody Miasta Łodzi i odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Dziennik Łódzki (dzienniklodzki.pl), 16 maja 2019 [dostęp 2021-10-04].
 6. Odznaczenia państwowe / Nagrody m. Łodzi / Odznaki Honorowe dla zasłużonych łodzian. „Dziennik Łódzki”. Rok XXII, Nr 16 (6254), s. 3, Piątek, 20 stycznia 1967. Łódź.  Zob. wersję zdygitalizowaną w Bibliotece Cyfrowej „Regionalia Ziemi Łódzkiej”: Dziennik Łódzki. 1967-01-20 R. 22 nr 16.
 7. Nagrody Miasta Łodzi. „Dziennik Łódzki”. Rok VXIII (sic!), Nr 16 (6561), s. 4, Piątek, 19 stycznia 1968. Łódź.  Zob. wersję zdygitalizowaną w Bibliotece Cyfrowej „Regionalia Ziemi Łódzkiej”: Dziennik Łódzki. 1968-01-19 R. 23 nr 16.
 8. Pamiętna rocznica wyzwolenia. „Dziennik Łódzki”. Rok XXXI, Nr 15 (8119), s. 1, Sobota i niedziela, 18 i 19 stycznia 1975. Łódź.  Zob. wersję zdygitalizowaną w Bibliotece Cyfrowej „Regionalia Ziemi Łódzkiej”: Dziennik Łódzki. 1975-01-18/19 R. 31 nr 15.
 9. Prezentujemy laureatów Nagrody miasta Łodzi. „Dziennik Popularny”. Rok XXXVI, Nr 14 (9482), s. 1, Piątek, 18 stycznia 1980. Łódź.  Zob. wersję zdygitalizowaną w Bibliotece Cyfrowej „Regionalia Ziemi Łódzkiej”: Dziennik Popularny. 1980-01-18 R. 36 nr 14.
 10. a b c d Laureaci Nagród m. Łodzi. „Dziennik Łódzki”. Rok XXXVII, Nr 13 (9764), s. 3, Poniedziałek, 19 stycznia 1981. Łódź. ; Zob. wersję zdygitalizowaną w Bibliotece Cyfrowej „Regionalia Ziemi Łódzkiej”: Dziennik Łódzki. 1981-01-19 R. 37 nr 13.
 11. a b c d Laureaci Nagrody Miasta Łodzi. „Dziennik Łódzki”. Rok XLV, Nr 15 (13032), s. 4, Czwartek, 18 stycznia 1990. Łódź. ISSN 0208-7707.  Zob. wersję zdygitalizowaną w Bibliotece Cyfrowej „Regionalia Ziemi Łódzkiej”: Dziennik Łódzki. 1990-01-18 R. [46] nr 15.
 12. Małgorzata Strzelczyk. Pro Memoria, Zmarli w 2007. „Kronikarz: semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, s. 433–434, 2007. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. [dostęp 2022-08-30]. 
 13. a b c d ZOZ Górna na razie ocalał. [w:] lodz.naszemiasto.pl [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2001-04-05. [dostęp 2022-08-31].
 14. Honory dla łodzian. [w:] lodz.naszemiasto.pl [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2002-05-16. [dostęp 2022-09-02].
 15. Sesja z odznakami. [w:] lodz.naszemiasto.pl [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2003-05-15. [dostęp 2022-09-04].
 16. Nagrody i odznaki dla łodzian. [w:] lodz.naszemiasto.pl [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2005-05-12. [dostęp 2022-09-06].
 17. Wspaniały gest laureatki Nagrody Miasta - 40 tys. zł dla Michałka. [w:] lodz.naszemiasto.pl [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2006-05-11. [dostęp 2022-09-11].
 18. Monika Pawlak: Zasłużeni dla miasta nagrodzeni. [w:] lodz.naszemiasto.pl [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2007-05-15. [dostęp 2022-09-12].
 19. Dziekani Wydziału. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - Politechnika Łódzka. [dostęp 2022-09-12].
 20. Zmarł Profesor dr hab. inż. Józef Masajtis. Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa. [dostęp 2022-09-12].
 21. Marcin Bereszczyński: Łodzianie odebrali wczoraj nagrody i odznaki za zasługi dla naszego miasta. [w:] lodz.naszemiasto.pl [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2008-05-15. [dostęp 2022-09-15].
 22. Machulski z Nagrodą Miasta Łodzi. Interia.pl/PAP, 2008-05-14. [dostęp 2022-09-15].
 23. Marcin Bereszczynski: Pierwszy raz od ćwierć wieku nie będzie Nagród Miasta Łodzi, wręczone zostaną tylko Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi. [w:] Dziennik Łódzki (dzienniklodzki.pl) [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2018-04-18. [dostęp 2022-08-31].
 24. a b c d Dla kogo Nagrody Miasta Łodzi? Kto otrzyma po 25 tys. zł.?. [w:] Dziennik Łódzki (dzienniklodzki.pl) [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2020-10-14. [dostęp 2022-08-31].
 25. Roman Krasiukianis. Nagrodzeni za kształcenie w IT. „Życie Uczelni nr 157”, 2021. Politechnika Łódzka. [dostęp 2022-08-30]. 
 26. Bartosz Kałużny: Nagroda Miasta Łodzi dla zespołu z Fil-Hist UŁ. Uniwersytet Łódzki, 2021-06-08. [dostęp 2022-08-31].
 27. a b Marcin Darda, Kto otrzyma Nagrody Miasta Łodzi, po 25 tysięcy złotych? Znamy nazwiska, Dziennik Łódzki, 11 kwietnia 2023 [dostęp 2023-04-16] (pol.).