Nagroda Miasta Sanoka

Nagroda Miasta Sanoka – nagroda przyznawana od 1994 osobom bądź grupom, które przyczyniły się do promocji i rozwoju Sanoka.

Nagroda został ustanowiona Uchwałą Rady Miasta Sanoka z 31 maja 1993 i zgodnie z nią była przyznawana corocznie za rok ubiegły w trzech dziedzinach:

 1. kultury i sztuki
 2. literatury
 3. sportu turystyki.

W pierwszej kategorii była nagradzana twórczość dotycząca tematycznie Sanoka lub Ziemi Sanockiej za całokształt twórczości, dzieło wydane w danym roku bądź debiut; w drugiej kategorii są wyróżniane osiągnięcia w sporcie indywidualnym lub zespołowym na poziomie krajowym bądź międzynarodowym albo osiągnięcia w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnym i promowanie turystyki, w trzeciej kategorii są nagradzane wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej architektonicznej oraz za upowszechnianie kultury i sztuki. Pomysłodawczynią i inicjatorką nagrody była Władysława Oberc.

W 2004 został uchwalony Regulamin Przyznawania Nagrody Miasta Sanoka, w myśl którego przewidziano kategorie nagradzania:

 • literatura, nauka, sztuka, upowszechnianie kultury i sztuki, sport i turystyka;

w 2007 podjęto uchwały dotyczące Nagrody Miasta Sanoka, zgodnie z którymi wprowadzono kategorie:

 • kultura i sztuka,
 • działalność sportowa.

W 2011 ustanowiono Nagrodę Miasta Sanoka w dziedzinie Kultura i sztuka, tworząc dwie kategorię: twórczość artystyczna (literatura, sztuki wizualne, muzyka) oraz upowszechnianie kultury i sztuki (znaczące dokonania impresaryjne i/ lub organizatorskie, służące promowaniu kultury i sztuki na terenie Miasta we wszystkich dziedzinach)[1].

LaureaciEdytuj

(Lata wskazane na poniższej liście każdorazowo dotyczą roku, za który Nagroda Miasta Sanoka została przyznana laureatom)

 • 1993[2][3][4]
  • w dziedzinie kultury i sztuki – I stopień: Romuald Biskupski (za upowszechnianie kultury), II stopień: Adam Dziok i Adam Kuliga oraz zespół pracowników Sanockiego Domu Kultury (za upowszechnianie kultury)
  • w dziedzinie literatury – nagrody nie przyznano
  • w dziedzinie sportu i turystyki – I stopień: Stefan Stefański (za promowanie turystyki), II stopień: Waldemar Wiszyński (za tytuł mistrza Polski juniorów w karate) oraz drużyna hokejowa STS Sanok (za zajęcie 5. miejsca w I lidze)
 • 1994[5][6][7][8]
  • w dziedzinie kultury i sztuki – Chór. św. Cecylii (za upowszechnianie kultury), Andrzej Smolik (za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki i popularyzacji muzyki)
  • w dziedzinie literatury – Marian Pankowski (za całokształt twórczości), Wojciech Sołtys (za dorobek w dziedzinie literatury historycznej), Tomasz Chomiszczak (za literacki debiut)
  • w dziedzinie sportu i turystyki – Witold Mazur (za całokształt dorobku sportowego w łyżwiarstwie szybkim), Waldemar Wiszyński (za całokształt dorobku sportowego w karate)
 • 1995[9][10][11][12]
  • w dziedzinie kultury i sztuki – Wiesław Skorek (za osiągnięcia z Formacją Tańca Towarzyskiego „Flamenco”), Zbigniew Osenkowski (za liczne prace plastyczne i publikacje związane z Sanokiem), Andrzej Romaniak (za upowszechnianie historii regionalnej)
  • w dziedzinie literatury – I stopień: Janusz Szuber (za twórczość poetycką), II stopień: Andrzej Brygidyn (za upowszechnianie historii regionalnej)
  • w dziedzinie sportu i turystyki – nagród nie przyznano
 • 1996[13][14][15]
  • w dziedzinie kultury i sztuki – I stopień: Antoni Wojewoda (za całokształt twórczości), II stopień: Iwona Bodziak (za całokształt twórczości), III stopień: Tomasz Holizna i Maciej Kandefer (za osiągnięcia artystyczne)
  • w dziedzinie literatury – I stopień: Jan Skoczyński (za całokształt twórczości) oraz Halina Więcek (za debiut literacki)
  • w dziedzinie sportu i turystyki – Katarzyna Wójcicka (za osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym) i Marek Drwięga (trener, za przygotowanie młodzieży, w tym K. Wójcickiej)
 • 1997[16][17][18]
  • w dziedzinie kultury i sztuki – I stopień: Janusz Podkul (za całokształt działalności i osiągnięć w zakresie choreografii), II stopień: Władysław Szulc (za osiągnięcia w zakresie fotografii i plastyki)
  • w dziedzinie literatury – I stopień: Edward Zając (za popularyzację wiedzy historycznej o Sanoku), II stopień: Barbara Bandurka (za udany debiut literacki w poezji)
  • w dziedzinie sportu i turystyki – I stopień: Czesław Radwański (za duży wkład w pracy wychowawczej, instruktorskiej z młodzieżą, jak również wysokie osiągnięcia w pracy trenerskiej hokeistów), II stopień: Ryszard Karaczkowski (za duży wkład pracy trenerskiej i doprowadzenie drużyny juniorek do półfinału mistrzostw Polski w 1997), III stopień: Anna Ryniak (wicemistrzyni Polski w kolarstwie górskim)
 • 1998[19][20][21]
  • w dziedzinie kultury i sztuki – Romualda Grządziel, Maria Pilecka, Dominik Wania
  • w dziedzinie literatury – Janusz Szuber (po raz drugi)
  • w dziedzinie sportu i turystyki – Mariusz Boruta, Henryk Orzechowski, Ryszard Trzepizur
 • 1999[22][23][24]
  • w dziedzinie kultury i sztuki – Tadeusz Turkowski (za całokształt twórczości artystycznej), Janina Lewandowska (za całokształt twórczości artystycznej)
  • w dziedzinie literatury – Halina Więcek (za opublikowanie tomiku poezji), Jan Szelc (za osiągnięcia w dziedzinie literatury, za całokształt działalności kulturalnej)
  • w dziedzinie sportu i turystyki – Katarzyna Wójcicka (po raz drugi; za osiągnięcia sportowe w łyżwiarstwie szybkim), Tomasz Wawrzkiewicz (za osiągnięcia sportowe w hokeju na lodzie), Robert Kluska (za osiągnięcia sportowe w podnoszeniu ciężarów)
 • 2000[25][26][27][28][29]
 • 2001[30][31][32][33][34][35]
 • 2002[36][37][38]
  • w dziedzinie kultury – Maria Kępa, Grażyna Dziok, Elżbieta Przystasz
  • w dziedzinie sztuki – Jerzy Wojtowicz
  • w dziedzinie literatury – Roman Bańkowski
  • w dziedzinie sportu i turystyki – Arkadiusz Burnat
  • nagroda specjalna: Jacek Sawicki (za zasługi w sponsorowaniu sanockiego sportu)
 • 2003[39][40]
  • w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, nauki – Andrzej Smolik (po raz drugi), Wiesław Banach[41], Wiesława Skorek (po raz drugi), Maria Gajda,
  • w dziedzinie upowszechniania sztuki – Sławomir Woźniak
  • w dziedzinie upowszechniania nauki – Franciszek Oberc
  • w dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki – Tomasz Demkowicz (za całokształt działalności sportowej i trenerskiej)[42]
 • 2004[43][44]
  • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Andrzej Olejko, Leszek Puchała, Kazimierz i Ludmiła Patała, Tomasz Tarnawczyk, Chór. św. Cecylii i Antoni Wojewoda (po raz trzeci)
  • w dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki – Ryszard Długosz, Paweł Górniak, Maria Szuber
 • 2005[45]
  • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Iwona Bodziak, Grzegorz Miszczyszyn, Benedykt Gajewski, Elżbieta Wesołkin[46][47]
  • w dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki – Zygmunt Keller, Albert Rydzik, Czesław Babiarz, Janusz Jagoda, Ryszard Wojnarowski
 • 2006[48]
  • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Włodzimierz Marczak, Andrzej Romaniak (po raz drugi) i Krzysztof Kaczmarski (obaj za sesję naukową i książkę pt. Powiat sanocki w latach 1944–1956), Anna Strzelecka, Anna Maria Pilszak, Zdzisław Twardowski, Piotr Graboń, Roman Brodzicki, Monika Brewczak i Zespół Wokalny „Soul” (po raz drugi)
 • 2007[49]
 • 2008[50]
  • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Jolanta Mazur-Fedak, Bartosz Głowacki, Janusz Podkul (po raz drugi)
  • w dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki – Tomasz Bobala
 • 2009[51]
  • w dziedzinie twórczość artystycznej – Jolanta Jastrzębska-Jakiel
  • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Janusz Ostrowski
  • w dziedzinie działalności sportowej – Maciej Biega
 • 2010 (w 2011 nie przyznano nagrody za rok 2010)[51]
 • 2011[52][53]
  • w dziedzinie kultura i sztuka:
   • w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki: Angela Gaber, Tomasz Chomiszczak
   • w kategorii twórczość artystyczna: Konrad Oklejewicz, Tomasz Sowa
 • 2012[54]
  • w dziedzinie kultura i sztuka:
   • w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki: Katarzyna Naleśnik, Chór „Gloria Sanociensis”
   • w kategorii twórczość artystyczna: Artur Andrus, Przemysław Pankiewicz
 • 2013[55]
  • w dziedzinie kultura i sztuka:
   • w kategorii twórczość artystyczna: Grażyna Dziok, Rafał Pałacki
   • w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki: Sławomir Woźniak, Tomasz Szwan, Teatr PP
 • 2014[56][57]
  • w dziedzinie kultura i sztuka:
   • w kategorii twórczość artystyczna: Zuzanna Dulęba i Maria Korzeniowska, Zespół Wokalny „Soul” (po raz trzeci)
   • w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki: Grażyna Bartkowska, Janusz Ostrowski
 • 2015[58][59]
  • w dziedzinie kultura i sztuka, w kategorii twórczość artystyczna – Tomasz Mistak, Konrad Oklejewicz, zespół Creative Quintet
 • 2016[60][61]
  • w dziedzinie kultura i sztuka: Katarzyna Długosz-Dusznik, Wojciech Wesołkin, Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Avanti” (w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki), Tomasz Chomiszczak (w kategorii twórczość artystyczna w zakresie literatury za całokształt twórczości), Robert Handermander (w kategorii twórczości artystycznej w zakresie muzyki)
 • 2017[62][63]
  • w dziedzinie kultura i sztuka: Arkadiusz Andrejkow, Monika Brewczak, Łukasz Kot, Grzegorz Maliwiecki, Zbigniew Osenkowski (po raz drugi), Sławomir Woźniak
 • 2018[64]
  • w dziedzinie kultura i sztuka: Robert Bańkosz, Maciej Harna, Marianna Jara, Sylwester Stabryła, zespół Cassiopeia
 • 2019[65]
  • w dziedzinie kultura i sztuka: Waldemar Szybiak (w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki), Adam Gromek (w kategorii twórczość artystyczna)

PrzypisyEdytuj

 1. Uchwała Nr XVI/148/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.10.2011r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka". bip.um.sanok.pl, 2012-06-08. [dostęp 2018-04-09].
 2. Nagrody Miasta za rok 1993 przyznane. „Tygodnik Sanocki”, s. 1, Nr 15 (127) z 15 kwietnia 1994. 
 3. Franciszek Oberc: Kalendarium sanockie 1974-1994, w: Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995, s. 965.
 4. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 531-532, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 5. Bartosz Błażewicz. Nagrodzeni przez Radę Miasta. „Tygodnik Sanocki”, s. 4, Nr 23 (186) z 9 czerwca 1995. 
 6. Bartosz Błażewicz. Nagrody zostały wręczone. „Tygodnik Sanocki”, s. 3, Nr 25 (193) z 21 lipca 1995. 
 7. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 1995-2000. „Rocznik Sanocki 2001”, s. 321, 2001. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 8. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 532-533, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 9. Jolanta Pomykała. Nagrody Miasta A.D. 1995. „Tygodnik Sanocki”. 11 (227), s. 1, 15 marca 1996. 
 10. Jolanta Pomykała. Miasto łaskawe dla twórców. „Tygodnik Sanocki”. 17-18 (233-234), s. 2, 30 kwietnia 1996. 
 11. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 1995-2000. „Rocznik Sanocki 2001”, s. 328, 2001. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 12. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 533-536, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 13. Nagrody Rady Miasta za rok 1996 wręczone. „Tygodnik Sanocki”. Nr 30 (298), s. 1, 3, 25 lipca 1997. 
 14. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 1995-2000. „Rocznik Sanocki 2001”, s. 339, 2001. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 15. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 536-537, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 16. Jolanta Ziobro. Nagrody Miasta Sanoka AD 1997. „Tygodnik Sanocki”. Nr 19 (339), s. 1, 8 maja 1998. 
 17. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 1995-2000. „Rocznik Sanocki 2001”, s. 347-348, 2001. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 18. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 537-538, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 19. Marek Sawczak. „Bez Boga ani do proga”. „Tygodnik Sanocki”. Nr 43 (415), s. 1, 9, 22 października 1999. 
 20. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 1995-2000. „Rocznik Sanocki 2001”, s. 363, 2001. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 21. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 538-539, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 22. Jolanta Ziobro. Przyznano nagrody miasta. „Tygodnik Sanocki”. Nr 20 (445), s. 1, 19 maja 2000. 
 23. Nagrody wręczone. „Tygodnik Sanocki”. Nr 25 (450), s. 1, 23 czerwca 2000. 
 24. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 539-540, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 25. Jolanta Ziobro. Są już nagrody. „Tygodnik Sanocki”. Nr 22 (499), s. 1, 1 czerwca 2001. 
 26. Jolanta Ziobro. Dostrzeżeni i nagrodzeni. „Tygodnik Sanocki”. Nr 23 (500), s. 1, 8 czerwca 2001. 
 27. Laureaci Nagród Miasta 2000. „Tygodnik Sanocki”. Nr 24 (501), s. 6, 15 czerwca 2001. 
 28. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 2001–2004. „Rocznik Sanocki”. IX, s. 417, 2006. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 29. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 540-541, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 30. Joanna Kozimor. Laureaci Nagród Miasta Sanoka. „Tygodnik Sanocki”. Nr 23 (552), s. 2, 7 czerwca 2002. 
 31. Artur Olechniewicz – bibliografia. muzeum.sanok.pl. [dostęp 2015-05-18].
 32. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 2001–2004. „Rocznik Sanocki”. IX, s. 429, 2006. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 33. Władysław Stachowicz. Samorząd terytorialny miasta Sanoka w latach 1990–2002 w relacjach lokalnej prasy. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 241, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 34. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 542-543, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 35. Marian Struś: Nagrody dla zasłużonych. nowiny24.pl, 2002-06-05. [dostęp 2015-12-25].
 36. Marian Struś: Nagrody Miasta Sanoka. nowiny24.pl, 3 czerwca 2003. [dostęp 28 lutego 2015].
 37. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 2001–2004. „Rocznik Sanocki”. IX, s. 436, 2006. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 38. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 543-545, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 39. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 2001–2004. „Rocznik Sanocki”. IX, s. 442, 2006. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 40. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 545-546, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 41. Franciszek Oberc. Nr 5: Prasa ziemi sanockiej – informator. Prasa Ziemi Sanockiej od roku 1990. Sylwetki (dziennikarzy, wydawców, redaktorów). „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”, s. 210, Sanok: 2005. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 42. Grzegorz Michalewski. Dżentelmen na lodzie. „Tygodnik Sanocki”, s. 6, Nr 28 (661) z 9 lipca 2004. 
 43. Waldemar Och. Kalendarium sanockie 2005-2010. „Rocznik Sanocki 2011”, s. 261, 2011. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 44. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 546-548, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 45. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 549-550, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 46. Elżbieta Wesołkin. artkarpaty.eu. [dostęp 2015-05-18].
 47. Elżbieta Wesołkin. O mnie. malarstwo.wesolkin.pl. [dostęp 2015-05-18].
 48. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 550-552, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 49. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 552-553, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 50. Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 553-554, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 51. a b Franciszek Oberc. Samorząd miejski Sanoka a wybitni sanoczanie. „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”. Nr 11: Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1990–2010, s. 554, 2014. Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej”. ISSN 1731-870X. 
 52. Uchwała Nr XXIV/224/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31.05.2012r w sprawie przyznania Nagrody Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka" w roku 2011. bip.um.sanok.pl, 2012-06-08. [dostęp 2018-04-09].
 53. Nagrody Burmistrza, Rady Miasta i RIG rozdane. esanok.pl, 2012-06-25. [dostęp 2016-08-12].
 54. Uchwała Nr XLI/351/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za rok 2012. bip.um.sanok.pl, 2013-06-03. [dostęp 2018-04-09].
 55. Uchwała Nr LVIII/467/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 06.05.2014 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka" w roku 2013. bip.um.sanok.pl, 2014-05-14. [dostęp 2018-04-09].
 56. Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka" w rok 2014. bip.um.sanok.pl, 2015-05-15. [dostęp 2018-04-09].
 57. Uroczysta Gala z okazji wręczenia Nagród Rady Miasta i Burmistrza Miasta Sanoka. sanok.pl, 2015-07-01. [dostęp 2016-06-28].
 58. Uchwała Nr XX/177/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 31.05.2016 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka" w roku 2015. bip.um.sanok.pl. [dostęp 2016-06-28].
 59. Wręczono Nagrody Rady Miasta Sanoka oraz Burmistrza Miasta. sanok.pl, 2016-06-23. [dostęp 2016-06-28].
 60. Uchwała Nr XXXV/ 314 /17 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka" w roku 2016. bip.um.sanok.pl, 2017-06-01. [dostęp 2018-04-10].
 61. Wręczono Nagrody Burmistrza i Rady Miasta Sanoka. sanok.pl, 2017-06-22. [dostęp 2017-06-22].
 62. Uchwała Nr LIII/ 451/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka w roku 2017. bip.um.sanok.pl, 2018-06-06. [dostęp 2018-06-29].
 63. Najlepsi docenieni i nagrodzeni. Rozdano Nagrody Miasta. sanok.pl, 2017-06-19. [dostęp 2018-06-29].
 64. Uchwała Nr X/74/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i sztuka" w roku 2018. bip.um.sanok.pl, 2019-05-31. [dostęp 2019-07-07].
 65. Uchwała Nr XXVIII/212/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka" za rok 2019. bip.um.sanok.pl, 2020-06-04. [dostęp 2020-07-27].

BibliografiaEdytuj