Otwórz menu główne

Nagroda fundacji śp. Probusa Barczewskiego

Nagroda ustanowiona zapisem testamentowym przez Probusa Piotra Włodzimierza Barczewskiego h. Samson (ur. 1833, zm. 20 października 1884). Roczne odsetki od kwoty 50 tys. zł przeznaczone były na nagrodę dla autora rozprawy z historii polskiej, napisanej po polsku, przez Polaka-katolika. Druga część nagrody miała przypaść za dzieło malarskie autorowi który również spełniał będzie podane warunki. Wykonawcą zapisu testamentowego została Akademia Umiejętności w Krakowie[1].
Był właścicielem ziemskim którego posiadłości: Olszanka, Raszków, Katrynówka znajdowały się w ówczesnej guberni podolskiej[2].

Probus Barczewski był również fundatorem mauzoleum Barczewskich na cmentarzu Łyczakowskim[3].

Laureatami nagrody ufundowanej przez Probusa Barczewskiego byli w poszczególnych latach:

Laureaci nagrody fundacji śp. Probusa Barczewskiego
Rok Laureat Dzieło
1886 b.d.
Jan Matejko Obraz "Wjazd Dziewicy Orleańskiej do Rouen[4]
1887 Adolf Pawiński "Dzieje Ziemi kujawskiej"[5]
Jacek Malczewski Obraz „Na etapie”
1888 Franciszek Piekosiński "O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu"; Kraków 1888[6]
Jan Matejko Obraz "Kościuszko pod Racławicami
1889 b.d.
Henryk Siemiradzki Obraz „Fryne”
1890 Władysław Łoziński "Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku" (1890), ilustrowana 107 rycinami w tekście[7]
Kazimierz Pochwalski Trzy portrety(Sienkiewicza, Burzyńskiego, prof. Jakubowskiego)
1891 b.d.
Wojciech Kossak Obraz „Wspomnienia lat dziecinnych”
1892 Władysław Abraham „Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku” wyd. II Lwów 1892[8]
Piotr Stachiewicz Obraz „Pogrzeb górnika”
1893
1894 Władysław Mickiewicz „Żywot Adama Mickiewicza" 4 tomy[9]
Henryk Siemiradzki oraz Józef Brandt Kurtyna do Teatru Słowackiego w Krakowie; obraz „Modlitwa Ormian”
1895 Oswald Balzer Genealogia Piastów (Kraków, 1895)[10]
Wojciech Gerson Obraz „Spoczynek” i za dotychczasową twórczość
1896 Aleksander Walerian Jabłonowski Źródła Dziejowe[11]
Józef Chełmoński całość twórczości
1897 Karol Potkański „Kraków przed Piastami” oraz „Lachowie i Lechici”[12]
Jacek Malczewski Obraz "Błędne koło
1898 Tadeusz Korzon „Dola i niedola Jana Sobieskiego, 1629-1674” (tom I, 586 str., tom II 446 str., tom III 542 str.)[13]
Józef Mehoffer Kartony do witraży w katedrze Fryburskiej
1899 Franciszek Piekosiński "Heraldyka polska w wiekach średnich"[14]
Stanisław Witkiewicz Obraz „Obłok” i za całą twórczość
1900 Kazimierz Morawski „Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, średnie wieki i odrodzenie, ze wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego” 2 tomy[15]
Stanisław Wyspiański Karton do witrażu „Kazimierz Wielki”
1901 Tadeusz Wojciechowski "Katedra na Wawelu"[16]
Ferdynand Ruszczyc Obraz „Potok wiosenny”
1902 Marian Sokołowski „Studya do historyi rzeźby w Polsce w XV i XVI wieku”
Jacek Malczewski Obraz „Trzy głowy”
1903 Aleksander Brückner "Dzieje literatury polskiej w zarysie" tomów dwa[17]
Leon Wyczółkowski „Portret własny”
1904 Józef Tretiak "Juliusz Słowacki"[18]
Kazimierz Pochwalski „Portret J.E.Zaleskiego”
1905 b.d.
Stanisław Wyspiański „Cykl 19 studiów pejzażowych”
1906 Franciszek Rawita-Gawroński „Bohdan Chmielnicki” tom I Lwów 1906[19]
Józef Chełmoński Obraz „Racławice” i za całą twórczość
1907 Stanisław Smolka „Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowem"[20]
Olga Boznańska cała twórczość
1908 Stanisław Tomkowicz „Zabudowania Wawelu i ich dzieje”
Jacek Malczewski Obraz „Grosz czynszowy”
1909 ks.Władysław Chotkowski "Historya polityczna Kościoła w Galicyi za rządów Maryi Teresy”[21]
Józef Mehoffer „Witraż Chrystusa w Katedrze wawelskiej”
1910 Jan Antoni Bołoz "Grottger”[22]
Włodzimierz Tetmajer cała twórczość
1911 Henryk Struve "Historya Logiki jako teoryi poznania w Polsce"[23]
Jacek Malczewski Obraz „Niewierny Tomasz”
1912 Juliusz Kleiner "Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli" (2 tomy)[24]
Wojciech Weiss Obraz „Owoce”
1913 Ludwik Kubala "Wojna Szwedzka 1665-6"[25]
Wojciech Kossak Obraz „Bateria w ogniu”
1914 Józef Tretiak Bohdan Zaleski na tułactwie. Życie i poezya na tle dziejów emigracyi polskiej. Część II. 1838-1886”[26]
Józef Lentz Obraz „Ostatni profesorowie Szkoły Głównej”
1915
1916 Tadeusz Sinko „Antyk Wyspiańskiego” (1916)[27]
Jacek Malczewski; Jan Rembowski Obraz „Na jednej nucie”; portret legionisty
1917 Ludwik Kubala; Władysław Smoleński „Wojna Brandenburska i Najazd Rakoczego”; „Mieszczaństwo Warszawskie w końcu wieku XVIII”[28]
Leon Wyczółkowski „Widoki akwarelowe z Wawelu”
1918 Józef Kallenbach „Adam Mickiewicz (dwa tomy, Poznań 1918)”[29]
Wojciech Weiss Obraz „Floriańska żałoba”
1919 Wacław Tokarz „Armia Królestwa Polskiego 1815-1831”[30]
Józef Mehoffer „Portret pani M.”
1920 b.d.
Olga Boznańska cała twórczość
1921
Stanisław Noakowski cała twórczość
1922 Jan Ptaśnik „Drukarze i księgarze krakowscy XV i XVI w.”, Lwów. 1922[31]
b.d.
1923 Abdon Kłodziński „O Archiwum Skarbca Koronnego na Zamku krakowskim”[32]
Fryderyk Pautsch Obraz „Topielec”
1924 Aleksander Brückner „Dzieje literatury polskiej w zarysie”; wydanie 3, Warszawa 1924[33]
Józef Mehoffer Obraz „Złoty wiek”
1925[34] Władysław Abraham „Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim”
Julian Fałat Obraz „Częstochowa”
1926[35] Stanisław Kutrzeba „Historia źródeł dawnego prawa polskiego” (2 tomy Lwów-Warszawa-Kraków; Wyd. im. Ossolińskich)
Leon Wyczółkowski Rysunki z Sandomierza
1927[36] Juliusz Kleiner Czterotomowa monografia o Juliuszu Słowackim
Ludomir Śledziński Portret żony artysty
1928[37] Michał Janik „Dzieje Polaków na Syberii”
Stefan Filipkiewicz Obraz „Jesień” oraz cała działalność artystyczna
1929 Roman Rybarski „Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu" (1928–1929)[38]
b.d.
1930 Wacław Tokarz "Wojna polsko-rosyjska 1830-31"[39]
1931 Władysław Konopczyński "Kazimierz Pułaski. Życiorys" Kraków 1931[40]
b.d.
1932 Henryk Łowmiański Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego (dwa tomy wydane w latach 1931–1932)[41]
b.d.
1933 Stanisław Bednarski SJ „Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego” Wyd. Księży Jezuitów, Karków 1933[42]
b.d.
1934[43] Zygmunt Wasilewski „Norwid”; Warszawa 1935, s. 243 + 2 nlb
Kazimierz Sichulski Portret rektora Konstantego Srokowskiego i cała dotychczasowa działalność
1935 b.d.
b.d.
1936 Fryderyk Papee „Jan Olbracht” (Kraków 1936, s. 256, z trzema rycinami i mapą)[44]
b.d.
1937 Marian Kukiel „Wojna 1812 roku" 2 tomy[45]
1938[46] Władysław Konopczyński „Konfederacja Barska” (2 tomy, Warszawa 1936-8)

Po 1945 Akademia Umiejętności w Krakowie zaprzestała przyznawać nagrody z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego.

PrzypisyEdytuj

 1. Zapisy i dary. „Rocznik Akademii Umiejętności Rok 1884”, s. 12–15, 1885. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 2. Korespondencye „Kraju”. „Kraj; Tygodnik polityczno-społeczny”, s. 11, 18 listopada 1884. 
 3. zdjęcie #24445343 – Garnek.pl, www.garnek.pl [dostęp 2019-07-31].
 4. O nagrodach fundacji Barczewskiego. „Sztuki Piękne”. Rocznik pierwszy październik 1924-wrzesień 1925 (pierwsze), s. 474, 1926. Kraków: Wydawnictwo Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych. 
 5. Kronika miesięczna. „Biblioteka Warszawska”. CLXXXVI, s. 504, 1888. Warszawa. 
 6. Stanisław Grodziski: Franciszek Ksawery Piekosiński. W: Internetowy Polski Słownik Biograficzny [on-line]. 1981. [dostęp 2019-07-24].
 7. Violetta Julkowska. Dzieje Lwowa oraz inne Galicjana w pisarstwie historycznym Władysława Łozińskiego. „KLIO POLSKA; Studia i materiały z dziejów Historiografii Polskiej”. 7, s. 53–54, 2015. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
 8. Sprawozdanie w przedmiocie nagród im. Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności 1892-93”, s. 123, 1893. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 9. Z Akademii Umiejętności. „Kraj”, s. 13, 1895. Petersburg. 
 10. Sprawozdanie w przedmiocie nagród im. Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności 1895-96”, s. 93, 1896. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 11. Wiesław Bieńkowski: Aleksander Walerian Jabłonowski. W: Internetowy Polski Słownik Biograficzny [on-line]. 1962-64. [dostęp 2019-07-24].
 12. Sprawozdanie i wnioski w przedmiocie nagród fundacyi ś.p. Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności 1897-98”, s. 108, 1898. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 13. Sprawozdanie i wnioski w przedmiocie nagród im. śp. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności 1898-99”, s. 96–100, 1899. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 14. Wiadomości bieżące. „Sprawozdanie z czynności i posiedzień Akademii Umiejętności”. V, s. 3, 1900. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 15. Wiadomości bieżące. „Sprawozdanie z czynności i posiedzień Akademii Umiejętności; rok 1901”. VI, s. 2, 1901. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 16. Wiadomości bieżące. „Sprawozdanie z czynności i posiedzień Akademii Umiejętności; rok 1902”. VII, s. 2, 1902. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 17. Nagrody i konkursa. „Rocznik Akademii Umiejętności 1903/1904”, s. 128, 1904. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 18. Wiadomości bieżące. „Sprawozdanie z czynności i posiedzień Akademii Umiejętności”. X, s. 2, 1905. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 19. Eugeniusz Koko: Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930). Wobec Ukrainy i jej przeszłości. W: Studia Historica VII (2008) [on-line]. 2006. s. 177. [dostęp 2019-07-24].
 20. Nagrody i konkursa. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rokk 1907/1908”, s. 152, 1908. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 21. Nagrody Akademii. „Świat; Pismo Tygodniowe Ilustrowane”, s. 14, 1910. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 22. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacyi ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1910/1911”, s. 196, 1911. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 23. Portrety uczonych; Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 440. ISBN 978-83-235-1784-9. (pol.)
 24. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacyi ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1912/1913”, s. 233, 1913. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 25. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1912/1913”, s. 123, 1918. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 26. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1914/1916”, s. 149, 1916. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 27. Miejscowość Mała (pol.). [dostęp 2019-07-29].
 28. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1912/1913”, s. 123, 1918. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 29. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie rok 1918/1919”, s. 106, 1920. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 30. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1919/1920”, s. 71, 1921. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 31. Wiesław Bieńkowski: Jan Ptaśnik. W: Internetowy Polski Słownik Biograficzny [on-line]. 1986. [dostęp 2019-07-29].
 32. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1923/1924”, s. 83, 1924. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 33. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1924/1925”, s. 95, 1926. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 34. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1925/1926”, s. 105–106, 1926. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 35. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1926/1927”, s. 80–82, 1928. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 36. Sprawozdania i wnioski co do nagród z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego, oraz z fundacji Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1927/1928”, s. 112–114, 1929. Kraków: Akademia Umiejętności. 
 37. Wielkie święto nauki polskiej; Doroczne posiedzenie Akademji Umiejętności. „Dziennik Białostocki”, s. 1, 1929. Białystok: Marja Lubkiewiczowa. 
 38. Halina Rzeszut: Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej (pol.). [dostęp 2019-07-29].
 39. Nagrody Akademji Umiejętności. „Ilustrowany Kurier Codzienny”, s. 130–131, 15 czerwca 1931. 
 40. Piotr Biliński: DROGA KARIERY AKADEMICKIEJ JÓZEFA FELDMANA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (pol.). W: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 51/3-4, 39-56 [on-line]. 2006. s. 8. [dostęp 2019-07-29].
 41. Tadeusz Świtała: PROFESOR DOKTOR HENRYK ŁOWMIAŃSKI (pol.). W: Kronika miasta Poznania [on-line]. 1975. s. 126. [dostęp 2019-07-29].
 42. Stanisław Cieślak SJ. [www.ejournals.eu/pliki/art/13019 Stanisław Bednarki SJ i prof. Stanisław Kot: uczeń i mistrz]. „Studia Historiae Scientiarum 17”, s. 119–149, 2018-12-12. DOI: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.006.9326. ISSN 2451-3202. 
 43. Posiedzenie Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie; Przyznanie nagród – Nowi członkowie. „Dzień Bydgoski”, s. 2, 24 czerwca 1935. Bydgoszcz: Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza w Toruniu. 
 44. Wnioski i sprawozdania w sprawie nagrody z fundacji ś.p. Probusa Barczewskiego za najlepsze dzieło historyczne ogloszone w 1936. , 1936. 
 45. Ze świata naukowego. „Myśl Narodowa; Tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej”, s. 10, 26 czerwca 1938. Warszawa: Zygmunt Wasilewski. 
 46. Wnioski i sprawozdania w sprawie nagrody z fund. ś.p. Probusa Barczewskiego. „Rocznik Akademii Umiejętności rok 1938/1939”, s. 151–154, 1945. Kraków: Akademia Umiejętności.