Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego

Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

Nagrodę finansuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Zobacz też: Grzegorz Białkowski.

LaureaciEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci Nagrody im. Grzegorza Białkowskiego.

Edycja 2003 – fizyka i astronomiaEdytuj

Nagroda I

dr Agnieszka Trzcińska "Informacje o powierzchni jądrowej uzyskane w drodze analizy promieniowania X atomów antyprotonowych" Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego promotor: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski Nagroda w wysokości 14 000 zł.

Edycja 2002 – nauki chemiczneEdytuj

Nagroda I

dr Sylwia Rodziewicz-Motowidło "Badania konformacyjne peptydów z rodziny tachykinin" Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego promotor: prof. Krzysztof Rolka Nagroda w wysokości 14 000 zł.

Edycja 2001 – matematyka i informatykaEdytuj

Nagroda I

dr Agata Smoktunowicz "Radykały pierścieni wielomianów" Instytut Matematyczny PAN w Warszawie promotor: prof. dr hab. Edmund Puczyłowski Nagroda w wysokości 14 000 zł.

Edycja 2000 – fizyka i astronomiaEdytuj

Nagroda I

dr Michał Horodecki " On compression of quantum information" (O kompresji kwantowej informacji) Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego promotor: dr hab. Ryszard Horodecki Nagroda w wysokości 14 000 zł.

Wyróżnienie

dr Arkadiusz Wójs " Struktura elektronowa półprzewodnikowych kropek kwantowych" (Electronic structure of semiconductor quantum dots) Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej promotor: prof. dr hab. Lucjan Jacak

Edycja 1999 – nauki chemiczneEdytuj

Nagroda I

dr Szymon Krzywda " Badania krystalograficzne mutantów mioglobiny z Sus domesticus" Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu promotor prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Nagroda w wysokości 12 500 zł

Wyróżnienia

dr Bartłomiej Furman " Indukcja asymetryczna w reakcjach {2+2} cykloaddycji izocyjanianu chlorosulfonylowego do chiralnych eterów winylowych" Instytut Chemii Organicznej PAN promotor prof. dr hab. Marek Chmielewski

dr Krzysztof Huben " Fotochemicznie i radiacyjnie indukowane przekształcenia 2-winylobanzaldehydu w izolacji matrycowej" Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej promotor prof. dr hab. Jerzy Gębicki

Edycja 1998 – matematyka, astronomia, informatykaEdytuj

Nagroda I

dr Ewa Luiza Łokas " Statistic and dynamics of large-scale cosmic fields in weakly nonlinear regime" Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie promotor dr hab. Roman Juszkiewicz Nagroda w wysokości 5.000 zł.

Nagroda II

dr Adrian Langer " Odwzorowania dołączone powierzchni algebraicznych" Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego promotor dr hab. Jarosław Wiśniewski Nagroda w wysokości 4.000 zł.

Nagroda III

dr Tomasz Kalinowski " Program execution control in dynamically reconfigurable multiprocessor systems" Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie promotor doc. dr hab. Marek Tudruj Nagroda w wysokości 2.500 zł.

Wyróżnienia

dr Stanisław Kasjan " Typy reprezentacyjne, moduły prinjektywne i forma Titsa" Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu promotor prof. dr hab. Daniel Simson

dr Janusz Gwoździewicz " Wykładnik Łojasiewicza funkcji analitycznej o zerze izolowanym" Katedra Matematyki Politechniki Świętokrzyskiej Promotor prof. dr hab. Arkadiusz Płoski

Edycja 1997 – fizykaEdytuj

I Nagroda

Dr Piotr Sitko Teoria nadprzewodnictwa anyonowego i układów złożonych fermionów Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej promotor: prof. dr hab. Lucjan Jacak. Nagroda w wysokości 6.000 zł

II Nagroda

Dr Wojciech Królas Heavy ion deep-inelastic collisions studied by discrete gamma ray spectroscopy Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie promotor: prof. dr hab. Rafał Broda. Nagroda w wysokości 4.000 zł

Wyróżnienie

Dr Piotr Jaranowski Analysis of the gravitational wave signal from a compact binary system Instytut Fizyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku promotor: dr hab. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie

Edycja 1996 – chemiaEdytuj

Nagroda I stopnia

Dr Wojciech Tomasz Góźdź Statistical Thory of Mixtures with surfactants Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, promotor: doc.dr hab. Robert Hołyst

Nagrody II stopnia

Dr Mirosław Karbowiak Synteza, struktura, własności stereoskopowe i magnetyczne związków kompleksowych uranu (III) Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławckiego, promotor: prof. Janusz Drożdżyński

Dr Zbigniew Pakulski Nowa stereoselektywna synteza deoksycukrów z wykorzystaniem kompleksu Acetylo-żelazowego i aldehydów Mono-sacharydowych Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, promotor: prof. Aleksander Zamojski

Wyróżnienia

Dr inż. Włodzimierz Mozgawa Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w badaniach struktury szkieł z układu K2O-Al2O3-SiO2 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, promotor: prof. Mirosław Handke

Dr Piotr Raubo Stereo-kontrolowane syntezy 1,2-dioli i polioli z zastosowaniem związków krzemo-organicznych Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, promotor : prof. Jerzy Wicha

Edycja 1995 – matematyka, fizyka, astronomiaEdytuj

Nagroda I stopnia

Dr Piotr Hajłasz Aproksymacja przekształceń Sobolewa Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. Bogdan Bojarski

Nagroda II stopnia

Dr Izabella Grzegory Warunki krystalizacji związków AIIIN w wysokim ciśnieniu azotu Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, promotor: prof. Sylwester Porowski

Nagroda III stopnia

Dr Adam Miranowicz Superpozycje stanów, rozkłady fazowe i quasi-prawdopodobieństwa kwantowych pól optycznych Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu promotor: prof. Ryszard Tanaś

Dodatkowo jury przyznało 9 honorowych wyróżnień.

BibliografiaEdytuj