Nahumimię męskie pochodzenia biblijnego. Wywodzi się od imienia Nahum, pochodzącego od hebrajskiego słowa „ten, który przynosi ukojenie”. Nosił je Nahum (prorok) jeden z proroków mniejszych Starego Testamentu, który przepowiedział upadek Niniwy w spisanej Księdze Nahuma.

Nahum imieniny obchodzi 14 grudnia.