Najbardziej znaczący bit

Najbardziej znaczący bit (ang. most significant bit, MSB), zwany też najstarszym bitembit o największej wadze, znajdujący się w słowie maszynowym na miejscu najbardziej wysuniętym w lewo, przedstawiający największą wartość liczbową[1]. Na przykład dla wartości 8-bitowej może mieć on postać:

Przykładowa reprezentacja binarna bajtu wynoszącego w systemie dziesiętnym 149, z podświetlonym najbardziej znaczącym bitem. Waga MSB wynosi tutaj 128 (27), a LSB – 1.
10010101

W kodzie binarnym najbardziej znaczący bit świadczy o znaku liczby (patrz: Kod znak-moduł) – gdy jest równy 1, to liczba jest ujemna, gdy 0 – dodatnia. Wyjątkiem jest liczba zero, która w zależności od kodowania może ten bit mieć ustawiony albo wyzerowany.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj