Najwyższa Rada Gospodarki Narodowej

Najwyższa Rada Gospodarki Narodowej, WSNCh (Высший Совет Народного Хозяйства, ВСНХ) - najwyższy organ zarządzania gospodarczego przemysłem państwowym w Rosji po przejęciu władzy przez bolszewików, istniejący w latach 1917-1932. Występował na szczeblu republikańskim (WSNCh Rosyjskiej Federacyjnej SRR i WSNCh Ukraińskiej SRR) i na szczeblu sowieckiego państwa związkowego (WSNCh ZSRR). WSNCh działała zarówno poprzez tzw. trusty, czyli zjednoczenia branżowe przedsiębiorstw, jak i poprzez gubernialne i rejonowe rady gospodarki narodowej - jej delegatury terenowe. Przewodniczący Rady miał uprawnienia i status komisarza ludowego.

1917-1932Edytuj

WSNCH RFSRREdytuj

Przewodniczący WSNCh RFSRR:

WSNCh USRREdytuj

Przewodniczący WSNCh Ukrainy:

WSNCh ZSRREdytuj

Przewodniczący WSNCh ZSRR:

WSNCh ZSRR 1962-1965Edytuj

Organ utworzony w 1962 przez Nikitę Chruszczowa, kiedy przeprowadzono próbę decentralizacji gospodarki radzieckiej. Działał w latach 1962-1965 a kierował nim Dmitrij Ustinow. Był on podporządkowany Radzie Ministrów ZSRR, a jego funkcjami były zarządzanie w przemyśle i budownictwie. Podlegały mu też sownarchozy.

PrzypisyEdytuj

  1. 21 lipca 1919 zlikwidowano WSNCh Ukrainy, w latach 1919-21 przemysłem Ukrainy zarządzała WSNCh RFSRR.

BibliografiaEdytuj