Nakładanie warstw

Nakładanie warstw informacyjnych - nakładanie jednego zestawu obiektu geograficznego na drugi, w efekcie powstaje nowa informacja przestrzenna – połączenie dwóch istniejących zestawów obiektów w jeden nowy zestaw. Istnieje kilka różnych operacji przestrzennego nakładania i manipulowania warstwami danych geograficznych, takie jak:

  • suma
  • różnica
  • agregowanie (połączenie)
  • przecięcie
  • wycinanie

Działania z zakresu przestrzennego nakładania na siebie warstw danych przestrzennych sprowadzają się do działań na zbiorach: