Namiestnictwo Galicji

Namiestnictwo Galicji - organ i urząd o charakterze rządowym, funkcjonujący w ramach ustroju Królestwa Galicji i Lodomerii, formalnie oddzielnego państwa istniejącego w latach 1772-1918/19.


Skład Namiestnictwa (1914)Edytuj

 • Namiestnik
 • 2 Wiceprezydentów
 • 4 Radców Dworu (2 dla Namiestnictwa, 1 dla Rady Szkolnej Krajowej, 1 dla Starostw)
 • 36 Radców Namiestnictwa (19 Radców Namiestnictwa, 12 dla Starostw, 4 Referentów ds szkolnych, 1 Referent ds sanitarnych)
 • Departament Techniczny
 • Departament Sanitarny
  • Krajowy Referent ds Sanitarnych
 • Inspektorat Kultury Krajowej
 • Biuro Inspekcji Lasowej
  • Krajowy Inspektor Leśnictwa BIL
 • Archiwum Państwowe we Lwowie
 • Departament Weterynaryjny
 • Departament Rachunkowy
 • Dyrekcja Urzędów Pomocniczych Namiestnictwa
  • Komisja Regulacji Rzek w Galicji (od r. 1901)
  • ck Krajowa Komisja Agrarna we Lwowie
  • Komitet ds chowu koni w Galicji (od r. 1881)
  • ck Krajowa Komisja dla Zalesień Ochronnych
  • ck Krajowa Rada Zdrowia we Lwowie (od r. 1870)
  • Urzędowa "Gazeta Lwowska" – organ Namiestnictwa wraz z dziennikiem urzędowym jako organem do obwieszczeń sądowych i administracyjnych (zał. w r. 1810).
  • Galicyjska Filia ck Telegraficznego Biura Korespondencyjnego we Lwowie (otwarta w r. 1898).

(na podstawie materiału źródłowego[1])

SiedzibaEdytuj

Siedzibą Namiestników Galicji był Pałac Namiestnikowski we Lwowie wybudowany w roku 1821 dla gubernatora Franza von Hauera na tzw. "Wałach Gubernatorskich". W 1828 r. ulica otrzymała nazwę Pańska Wyższa, następnie od 1871 r. – ul. Czarnieckiego, w 1940 r. – Radziecka. Od 1992 r. ulica nosi nazwę Wynnyczenki.

Od roku 1920, tj. od ustanowienia województwa lwowskiego, w dawnym pałacu namiestnikowskim mieścił się Urząd Wojewódzki.

 
Urząd Wojewódzki we Lwowie przy ul. Wynnyczenki – widok współczesny


Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Ks. Krakowskim na rok 1914, Lwów 1914.