Nandi (grupa etniczna)

Nandi – grupa ludów nilotyckich w Kenii, Ugandzie i Tanzanii, żyje ich ok. 750 tys. Zajmują się głównie pasterstwem, hodowlą i rolnictwem. Brali czynny udział w walce wyzwoleńczej Kenii. Posługują się językiem nandi z grupy języków nilotyckich.