Napęd elektryczny

Napęd elektryczny – zespół połączonych ze sobą i oddziałujących na siebie wzajemnie elementów przetwarzających energię elektromechaniczną w procesie technologicznym.

Uproszczony schemat elektrycznego układu napędowego

Elementy napędu elektrycznego:

Napęd elektryczny zasila z reguły maszynę roboczą, która jest odbiornikiem energii mechanicznej wytwarzanej przez napęd.

Zobacz teżEdytuj