Naprzód, przyjaciele

„Naprzód, przyjaciele” (ros. "Вперёд, друзья", "Wpieriod, druzja") – rosyjska (radziecka) rewolucyjna piosenka górników. Nie są znani autorzy jej słów ani melodii. Pochodzi z początków pierwszej połowy XX wieku[potrzebny przypis].

Tekst piosenkiEdytuj

Tekst rosyjski

Угрюмый лес стоит вокруг стеной;
Стоит, задумался и ждёт.
Лишь вихрь в груди его взревёт порой:
Вперёд, друзья, вперёд, вперёд, вперёд.
В глубоких рудниках металла звон,
Из камня золото течёт.
Там узник молотом о камень бьёт,
Вперёд, друзья, вперёд, вперёд, вперёд.
Иссякнет кровь в его груди златой,
Железа ржавый стон замрёт.
Но в недрах глубоко земля поёт:
Вперёд, друзья, вперёд, вперёд, вперёд.
Кто жизнь в бою неравном не щадит,
С отвагой к цели кто идет,
Пусть знает: кровь его тропу пробьет,
Вперёд, друзья, вперёд, вперёд, вперёд.

Transkrypcja

Ugriumyj les stoit wokrug stienoj;
Stoit, zadumałsia i żdiot
Lisz wichr' w grudi jego wzriewiot poroj:
Wpieriod druzja, wpieriod, wpieriod, wpieriod.
W głubokich rudnikach mietałła zwon,
Iz kamnia zołoto tieczot.
Tam uznik mołotom o kamień bjot, -
Wpieriod, druzja, wpieriod, wpieriod, wpieriod.
Issiakniet krow' w jego grudi złatoj,
Żeleza rżawyj ston zamriot.
No w niedrach głuboko ziemla pojot:
Wpieriod, druzja, wpieriod, wpieriod, wpieriod.
Kto żyzń w boju nierawnom nie szczadit,
S otwagoj k celi kto idiet,
Pust' znajet: krow' jego tropu probjet,
Wpieriod, druzja, wpieriod, wpieriod, wpieriod.

Po polsku

Jak murem otoczyło nas ponurym lasem;
Stoi, zadumany i czeka.
Tylko wicher w piersi jego zawyje czasem:
Naprzód przyjaciele, naprzód, naprzód, naprzód.
W głębokich kopalniach metal dzwoni,
Z kamienia złoto tryska.
Tam górnik młotem o kamień zagrzmi,
Naprzód przyjaciele, naprzód, naprzód, naprzód.
Spływa krew z jego złota wnętrza,
Żelaza rdzawy jęk zawyje.
Lecz w tunelach głęboko ziemia śpiewa:
Naprzód przyjaciele, naprzód, naprzód, naprzód.
Kto życia w boju nierównym nie szczędzi,
Z odwagą dla celu, który nadciąga,
Niechaj wie, krwawe ślady jego pozostawi,
Naprzód przyjaciele, naprzód, naprzód, naprzód.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj