Narodowa Organizacja Gimnazjalna

Narodowa Organizacja Gimnazjalna, potocznie "Noga" (znana też pod nazwą Organizacja Młodzieży Narodowej) – tajna ideowo-wychowawcza organizacja przedwojennej endecji, prowadząca działalność na terenie gimnazjów, działająca w latach 1927-1939.

Powołanie "Nogi" było reakcją Obozu Wielkiej Polski na utworzenie przez władze sanacyjne organizacji stanowiących później Straż Przednią.

Narodowa Organizacja Gimnazjalna rekrutowała w międzywojennych gimnazjach młodych działaczy, którzy przechodzili później do działalności w innych strukturach obozu narodowego.

BibliografiaEdytuj

  • Michał Czajka, Marcin Kamler, Witold Sienkiewicz: Narodowa Organizacja Gimnazjalna; Organizacja Młodzieży Narodowej (w:) Leksykon Historii Polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995, s. 1046 i 1063. ISBN 83-214-1042-1.