Narodowe Centrum Kultury

polska państwowa instytucja kultury

Narodowe Centrum Kultury (NCK) – państwowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. NCK realizuje szerokie spektrum działań z zakresu dziedzictwa narodowego, edukacji historycznej i patriotycznej, kreowania zainteresowania kulturą oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników kultury. W ramach swojej działalności NCK prowadzi własne programy długofalowe oraz projekty jednorazowe, a także projekty partnerskie z innymi podmiotami sektora kultury. Instytucja zarządza również programami Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Narodowe Centrum Kultury
Logo
Ilustracja
Budynek wytwórni płyt Odeon w Warszawie, siedziba NCK od 2011
Państwo

 Polska

Data utworzenia

2006

Dyrektor

Robert Piaskowski

Adres
Warszawa, ul. Płocka 13
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, po lewej znajduje się punkt z opisem „Narodowe Centrum Kultury”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Narodowe Centrum Kultury”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Narodowe Centrum Kultury”
Ziemia52°13′55,2644″N 20°57′50,2758″E/52,232018 20,963966
Strona internetowa

W obecnym kształcie instytucja istnieje od 2006 roku, działając na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. „W sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury”.

Dyrektorzy edytuj

Historia Narodowego Centrum Kultury edytuj

Historia NCK sięga roku 1950, kiedy przy ówczesnym Departamencie Amatorskiego Ruchu Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki została powołana Centralna Poradnia Świetlicowa i Wzorcownia Artystyczna. Zmiana kierunku działalności powstałej w latach 50. instytucji zaowocowała jej przemianowaniem na Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny Pracy Kulturalno-Oświatowej. W latach sześćdziesiątych, już jako samodzielna jednostka, oderwana od Ministerstwa Kultury i Sztuki, ośrodek funkcjonował jako Centralna Poradnia Ruchu Artystycznego, rozszerzając zakres swojej działalności o sekcję oświatową.

W 2002 roku nastąpiło połączenie Centrum Animacji Kultury, Instytutu Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kulturalnych. W ten sposób powstało Narodowe Centrum Kultury. Nowa instytucja przejęła część zadań CAK, IDN i KODRTK rozszerzając jednocześnie zakres swojego działania o nowe projekty i programy.

Od maja 2005 r. do marca 2006 r. część działań Centrum realizowana była w ramach Instytutu im. Adama Mickiewicza – instytucji powstałej w wyniku połączenia przez Ministra Kultury dwu pierwotnie samodzielnych jednostek: Instytutu Adama Mickiewicza oraz Narodowego Centrum Kultury. W pierwotnym kształcie NCK zostało utworzone w maju 2002 r. z połączenia Centrum Animacji Kultury, Instytutu Dziedzictwa Narodowego i Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kulturalnych.

NCK należy do ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers). Misją ENCATC jest stymulowanie i zachęcanie do rozwoju kultury szczególnie w zakresie zarządzania, polityki edukacji kulturalnej i określania jej strategii w obliczu wielkich zmian zachodzących w dziedzinach kultury, sztuki i mediów.

Misja edytuj

Zgodnie z zapisami rozdziału II §4 statutu misją Narodowego Centrum Kultury jest:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej,
 • promocja polskiego dziedzictwa narodowego, jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
 • edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
 • inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie tej nadzorowanej przez samorządy terytorialne,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum,
 • stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Wypełniając misję, Narodowe Centrum Kultury wyznacza sobie dwa równorzędne cele strategiczne:

Odbiorcy działań edytuj

Działalność NCK skierowana jest do zróżnicowanych grup odbiorców:

 • młodzież szkolna, studenci i absolwenci,
 • artyści i młodzi twórcy,
 • pracownicy sektora kultury,
 • instytucje i organizacje działające w sferze kultury.
 • szeroko rozumiana grupa odbiorców / uczestników kultury.

Publikacje[2] edytuj

Narodowe Centrum Kultury w swojej działalności wydawniczej zajmuje się profesjonalizacją sektora kultury, badaniami w zakresie kultury, promocją dziedzictwa narodowego i sztuki, a także edukacją kulturalną. W ofercie wydawniczej NCK znajdują się zarówno publikacje papierowe jak i elektroniczne.

Serie wydawnicze NCK:

 • Biblioteka Kultury Współczesnej
 • Edukacja + Animacja
 • Konteksty
 • Kultura się liczy!
 • Kultura Współczesna
 • Kurs na kulturę
 • Ojczysty – dodaj do ulubionych
 • Zwrotnice czasu
 • Czas fantastyki
 • Historia Muzyki Polskiej
 • Badania i raporty
 • Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej
 • Biblioteka Katyńska

Publikacje NCK są dostępne w księgarniach stacjonarnych przy ul. Płockiej 13 i ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie oraz e-księgarni NCK.

Galeria Kordegarda edytuj

Galeria Kordegarda to prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury przestrzeń służąca prezentacji prac artystycznych oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej wpisanej w kontekst życia społecznego.

Program wystawienniczy galerii Kordegarda obejmuje:

 • prezentację najważniejszych artystów współczesnych, twórczości alternatywnej i sztuki klasycznej.
 • zestawia w tej samej przestrzeni nurty polskiej sztuki i kultury, które zwykle nie występują razem.

Kordegarda współpracuje również z licznymi partnerami, którzy prezentują wystawy gościnne. Wystawom towarzyszą liczne spotkania, koncerty, warsztaty. Kordegarda prowadzi również stałą działalność interdyscyplinarną, która obejmuje różne formy sztuk.

Projekty internetowe edytuj

Pracuj w kulturze[3] edytuj

Projekt Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury. Projekt ten jest miejscem łączącym profesjonalistów branży kulturalnej.

Audycje Kulturalne[4] edytuj

Audycje Kulturalne są kontynuacją i rozwinięciem projektu eNCeK Radio, zainaugurowanego w październiku 2014 roku. Organizatorem medium pozostaje Narodowe Centrum Kultury, a jego redaktorem naczelnym – Marek Horodniczy. Audycje Kulturalne zapraszają inne rozgłośnie radiowe do emitowania swoich materiałów – jest to darmowe (po zaakceptowaniu warunków licencji).

Programy edytuj

Narodowe Centrum Kultury realizuje liczne projekty jednorazowe oraz programy długofalowe, m.in.:

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury edytuj

16 kwietnia 2021 r. Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nabór do konkursu grantowego w ramach projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Celem projektu, wspierającego lokalne instytucje kultury, którego budżet przekracza 31 mln zł, jest wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na charakter konkursowy i składa się z dwóch komponentów:

 1. kompleksowego programu szkoleniowego i wsparcia tutorów cyfrowych, które obejmą wszystkie samorządowe instytucje kultury zakwalifikowane do udziału w Konwersji cyfrowej DK,
 2. indywidualnych grantów dla poszczególnych instytucji
  1. zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowego);
  2. zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych / sal AR (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie), do realizacji streamingów on-line, realizacji TV i innych działań multimedialnych (np. wyświetlanie wizualizacji, mapping itp.), studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;
  3. zakup oprogramowania i licencji;
  4. pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: zakup sprzętu (pętle indukcyjne itp.), przygotowanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, filmów w PJM/SJM/SKOGN, udostępnienie stron www / aplikacji.
  5. dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań, o ile nie zostaną one uwzględnione w obligatoryjnym programie szkoleniowym, za którego organizację odpowiada Narodowe Centrum Kultury[5].

EUFONIE – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej[6] edytuj

Ideą Festiwalu jest przedstawienie dorobku kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. Program Festiwalu jest wielowątkowy, zróżnicowany tematycznie i formalnie – od klasyki po muzykę współczesną i młodych kompozytorów, od dzieł symfonicznych po ambitną muzykę popularną, folk i eksperymentalną elektronikę.

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w dn. 23 listopada – 1 grudnia 2018 w Warszawie. Festiwal przyciągnął ponad 7000 słuchaczy. Sale koncertowe, w których miały miejsce wydarzenia festiwalowe to:Teatr Wielki – Opera Narodowa, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana, Teatr WARSawy, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Podczas Festiwalu zorganizowano również dwudniową Międzynarodową Konferencję Muzykologiczną na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Przez dziewięć dni w pięciu salach odbyło się 11 koncertów. I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Druga edycja festiwalu odbyła się w dniach 15 – 23 listopada 2019 w Warszawie. Koncerty odbył się w Filharmonii Narodowej, Klubie Hybrydy, bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Teatrze Palladium i bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Podczas festiwalu mogliśmy usłyszeć m.in.: Davida Krakauera, chór Collegium Musicale, AUKSO – Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy,  Jana Frycza, Adama Struga z zespołem Monodia Polska, Leticię Moreno, Francesco Tristano, I, CULTURE Orchestra i wielu innych artystów.

Trzecia edycja festiwalu, planowana na listopad 2020 r., została odwołana ze względu na pandemię i przełożona na 2021 r.

Ojczysty – dodaj do ulubionych[7] edytuj

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

Kampania „Ojczysty – dodaj do ulubionych” została zainaugurowana 20 lutego 2012, podczas konferencji prasowej w warszawskiej Galerii „Kordegarda”, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Kultura – Interwencje[8] edytuj

Celem strategicznym programu Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

O wsparcie w ramach programu Kultura – Interwencje ubiegać mogą się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego[9]), jak i organizacje pozarządowe.

Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura Domów Kultury[10] edytuj

Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.

Dom Kultury Plus[11] edytuj

Program Dom Kultury+ realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Zgodnie z założeniami modelowy dom kultury powinien:

 • posiadać umiejętność budowy strategii rozwoju i funkcjonowania w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
 • być aktywnym uczestnikiem życia społecznego w danej gminie,
 • stwarzać możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
 • być otwartym na wszystkie grupy społeczne,
 • kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • angażować artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych,
 • integrować społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych,
 • przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i jego skutkom,
 • przyczyniać się do rozwoju gminy,
 • być moderatorem dialogu w społeczności lokalnej,
 • budować postawy otwartości i tolerancji.

Kadra Kultury[12] edytuj

Program Kadra Kultury stwarza możliwości podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej oraz przygotowania specjalistów pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów tak, aby nowocześnie zarządzane placówki, stały się centrami lokalnej aktywności twórczej otwartymi na potrzeby coraz bardziej wymagających odbiorców.

Cele programu:

 • promowanie nowoczesnych standardów zarządzania instytucjami kultury,
 • wsparcie rozwoju kompetencji zarządczych pracowników sektora kultury,
 • stymulowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej,
 • wspieranie procesu ewolucji sektora kultury w Polsce,
 • włączanie kultury do działań o charakterze społeczno-gospodarczym.

Elementy programu:

 • Szkolenia,
 • Międzynarodowy projekt szkoleniowy,
 • Kursy kwalifikacyjne,
 • Doradztwo,
 • Pracuj w kulturze.

Program powstał w oparciu o standardy wypracowane podczas realizacji funkcjonującego w latach 2003-2009 programu Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej, w ramach którego przeszkolono blisko 4000 pracowników sektora kultury. Narodowe Centrum Kultury jako pierwsza instytucja w Polsce została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych UE.

Wschód Kultury[13] edytuj

Wschód Kultury to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowego Centrum Kultury.

Kultura Współczesna[14] edytuj

Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. W 2005 roku pismo stało się forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Poświęcone jest najbardziej aktualnym zagadnieniom z obszaru kultury i nauk o kulturze. Pismo zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnym kulturoznawczym rodowodzie, wpisującego się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym, jest otwarte na inne środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być forum wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię.

Na mapie polskich czasopism naukowych poświęconych kulturze „Kultura Współczesna” sytuuje się między „Przeglądem Kulturoznawczym” a „Kulturą Popularną”.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży[15] edytuj

Program Narodowego Centrum Kultury współfinansujący projekty obejmujące pobyt grup młodzieży ukraińskiej w Polsce lub pobyt na Ukrainie młodzieży polskiej. Na przykład stypendium „Gaude Polonia”, na warunkach którego uczestnicy przebywają w Polsce przez sześć miesięcy i otrzymują miesięczne stypendium[16].

Celem wymiany jest przyczynienie się do zmiany nastawienia wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą.

Program projektu zakłada konieczność poruszenia na spotkaniach polsko-ukraińskich zagadnień z zakresu historia lokalnej, kultury danego regionu oraz języka polskiego i ukraińskiego.

Projekt adresowany jest do szkół, samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Kultura Dostępna[17] edytuj

„Kultura Dostępna” to systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie – to program wdrażany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od 2015 r. Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej.

Zebrane w kompletny katalog działania całego resortu, podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury skupiają w jednym miejscu inicjatywy kierowane do różnych grup społecznych. Wszystkie działania programowe zakładają współpracę ponadinstytucjonalną i międzysektorową, przy jednoczesnym tworzeniu ogólnopolskiej sieci partnerów działających na rzecz udostępniania dóbr kultury oraz informacji o tanich i darmowych wydarzeniach kulturalnych.

W ramach programu NCK realizuje dwa projekty:

 • Portal kulturadostepna.pl to prosta w obsłudze wyszukiwarka darmowych i niedrogich wydarzeń kulturalnych w całej Polsce. Oprócz niej serwis zawiera listę ciekawych miejsc, zabytków i instytucji kultury oraz bazę linków do legalnych zasobów kultury on-line.
 • Projekt „Kultura dostępna w kinach” umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych i docenianych polskich filmów. Projekcje odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w kinach na terenie całej Polski. Cena biletu to 10 zł.

Archi-przygody[18] edytuj

Program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

Główne założenia programu skupiają się wokół:

 • sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują,
 • kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli
 • oraz docenienie tradycji architektonicznych.

Cele jakie stawia przed sobą nasz program to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

Bardzo Młoda Kultura[19] edytuj

Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa. Do ich zadań należy:

 • identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej;
 • przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę;
 • tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Każdy z wnioskodawców będzie mógł ubiegać się o dotację w wysokości od 300 do 900 tysięcy złotych na trzyletni okres realizacji programu, a także wsparcie organizacyjne i merytoryczne od powołanego przez NCK zespołu zajmującego się obsługą programu. W ramach programu odbywają się doroczne spotkania wszystkich beneficjentów, w trakcie których dzielą się doświadczeniami i poszukują wspólnie rozwiązań.

Nagrody edytuj

W 2021 r. Narodowe Centrum Kultury zostało uhonorowane przez ministrów kultury Czech, Słowacji, Węgier i Polski Nagrodą Wyszehradzką za organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. NCK jest też laureatem Złotego BohaterONa 2021 za popularyzowanie historii XX wieku[20] oraz trzecią marką w Polsce pod względem jakości przekazów medialnych i najsilniejszą marką - liderem sektora kultury w medialnym rankingu Top Marka 2021, który od 2008 r. stanowi źródło wiedzy na temat rynku i efektywności działań z zakresu public relations[21].

Program Stypendialny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Polonia[22] edytuj

Program stypendialny Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury przeznaczony dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy.

Zadaniem programu jest zbudowanie płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a jej bliskimi sąsiadami. Gaude Polonia ma także przybliżyć współczesną kulturę polską oraz doskonalić warsztat twórczy pod opieką uznanych polskich twórców.

Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.

O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny:

 • film,
 • fotografia,
 • konserwacja zabytków,
 • literatura/przekład,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr,
 • krytyka sztuki, teatru i filmu.

Program Stypendialny Młoda Polska[23] edytuj

Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją (mu­zy­ka, film, fo­to­gra­fia, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, ta­niec, li­te­ra­tu­ra, kry­ty­ka ar­ty­stycz­na).

Stypendia mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia za granicą oraz zakup instrumentów.

Sty­pen­dia w Pro­gra­mie Młoda Pol­ska przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su. Zgod­nie z wa­run­ka­mi for­mal­ny­mi Pro­gra­mu mak­sy­mal­na kwota sty­pen­dium wy­no­si 50 000 zł brut­to. Pro­gram jest re­ali­zo­wa­ny od 2004 r.; co­rocz­nie wspie­ra ok. 70 mło­dych ar­ty­stów.

Kampanie społeczne edytuj

Narodowe Centrum Kultury organizuje również liczne kampanie społeczne, m.in.:

 • Powstanie styczniowe[24],
 • Program NCK Solidarność[25],
 • Grunwald[26],
 • Zaczęło się w Polsce[27],
 • Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego[28],
 • Życie za życie[29],
 • 70. rocznica deportacji Polaków na Wschód[30],
 • 11 dzielnych ludzi – Święto Niepodległości[31],
 • Pamiętam. Katyń 1940[32].

Przypisy edytuj

 1. Zmiana na stanowisku dyrektora Narodowego Centrum Kultury. gov.pl. [dostęp 2024-03-04]. (pol.).
 2. Wydawnictwa. [dostęp 2013-12-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-20)].
 3. Pracuj w kulturze. [dostęp 2013-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-11-10)].
 4. Audycje kulturalne [online], nck.pl [dostęp 2017-08-21] [zarchiwizowane z adresu 2017-08-21] (pol.).
 5. Ponad 31 mln zł na Konwersję cyfrową domów kultury! Uruchomienie naboru do konkursu grantowego NCK | Narodowe Centrum Kultury [online], | Narodowe Centrum Kultury [dostęp 2021-04-29] (pol.).
 6. I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE | Narodowe Centrum Kultury [online], | Narodowe Centrum Kultury [dostęp 2018-12-20] (pol.).
 7. Ojczysty – dodaj do ulubionych
 8. Kultura – Interwencje. [dostęp 2013-12-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-11-27)].
 9. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal gov.pl [online], www.mkidn.gov.pl [dostęp 2019-07-25] [zarchiwizowane z adresu 2017-01-22] (pol.).
 10. Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura Domów Kultury. [dostęp 2013-12-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-02)].
 11. Dom Kultury +
 12. Kadra kultury. [dostęp 2013-12-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-19)].
 13. Wschód Kultury
 14. Kultura Współczesna
 15. Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. [dostęp 2013-12-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-13)].
 16. Головний диригент Житомира: як став відомим Сергій Вілка - zhytomyrski.info [online], 10 listopada 2022 [dostęp 2022-11-10] (ukr.).
 17. Kultura Dostępna [online], Kultura Dostępna [dostęp 2017-08-21] (pol.).
 18. Archi-przygody [online], www.nck.pl [dostęp 2017-08-21] [zarchiwizowane z adresu 2017-08-21] (pol.).
 19. Bardzo Młoda Kultura [online], nck.pl [dostęp 2017-08-21] [zarchiwizowane z adresu 2017-08-21] (pol.).
 20. Narodowe Centrum Kultury uhonorowane Złotym BohaterONem 2021 | Narodowe Centrum Kultury [online], | Narodowe Centrum Kultury [dostęp 2021-11-22] (pol.).
 21. Narodowe Centrum Kultury trzecią najlepiej ocenianą marką w Polsce i najsilniejszym brandem wśród instytucji kultury | Narodowe Centrum Kultury [online], | Narodowe Centrum Kultury [dostęp 2021-11-22] (pol.).
 22. Program Stypendialny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Polonia. [dostęp 2013-12-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-13)].
 23. Program Stypendialny Młoda Polska. [dostęp 2013-12-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-13)].
 24. Powstanie styczniowe
 25. Program NCK Solidarność. [dostęp 2013-12-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-13)].
 26. Grunwald
 27. Obchody Zaczęło się w Polsce
 28. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
 29. Życie za życie
 30. 70. rocznica deportacji Polaków na Wschód. [dostęp 2013-12-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-13)].
 31. 11 dzielnych ludzi – Święto Niepodległości
 32. Pamiętam. Katyń 1940

Linki zewnętrzne edytuj