Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) – spis statystyczny w Polsce, który odbywa się w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021[1] według stanu na koniec 31 marca 2021. Pierwotnie odbyć miał się on w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021, ale termin ten wydłużono z powodu pandemii COVID-19[2]. Spis statystyczny przeprowadza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w oparciu o ustawę z 2019, która reguluje zakres, formę i tryb jego przeprowadzenia[3].

Poprzedni Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbył się w 2011 według stanu na koniec 31 marca 2011.

Zakres spisu Edytuj

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski,
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Tematyka Edytuj

W spisie powszechnym zostaną zebrane dane z następujących tematów badawczych:

 1. charakterystyka demograficzna ludności;
 2. aktywność ekonomiczna osób;
 3. poziom wykształcenia;
 4. niepełnosprawność;
 5. migracje wewnętrzne i zagraniczne;
 6. charakterystyka etniczno-kulturowa;
 7. gospodarstwa domowe i rodziny;
 8. stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Metody zbierania danych Edytuj

W 2021 roku wprowadzono 3 formy spisu ludności[4]:

 • obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI),
 • uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI),
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Wyniki Edytuj

Członkami narodu polskiego uznało się 97,7% mieszkańców Polski, podczas gdy przynależność do innego narodu niż polski zadeklarowało 3,5%. Dla 98,4% obywateli językiem kontaktów domowych jest język polski, z czego dla 94,3% ankietowanych jest to jedyny używany język w domu[5].

Przypisy Edytuj

 1. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 615).
 2. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. [dostęp 2021-04-17].
 3. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1143).
 4. Jak można się spisać? – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. [dostęp 2021-04-01].
 5. Wyniki. [dostęp 2023-04-11].

Linki zewnętrzne Edytuj