Następca tronu

Następca/następczyni tronu – osoba będąca pierwszą w linii sukcesji tronu monarszego. Zastąpi aktualnego władcę na tronie po jego śmierci, lub abdykacji. W zależności od panującego prawa sukcesyjnego, jest nim zazwyczaj najstarsze dziecko monarchy lub kolejny zstępny. Może to być osoba wyznaczona przez monarchę, lub wybrana przez parlament osoba. W niektórych społeczeństwach, na mocy prawa salickiego kobiety nie mogą dziedziczyć i tym samym nie mogą być następcami tronu. Następca tronu nie występuje w monarchiach elekcyjnych, chyba że za życia monarchy dojdzie do wyboru jego następcy (łac. vivente rege).

Następca tronu w momencie gdy monarcha np. z powodu choroby czy nieobecności w kraju nie może wykonywać swojej roli obejmuje urząd regenta. Wykonuje wówczas wszelkie obowiązki monarchy. Współcześnie również w niektórych krajach (np. Holandii i Wielkiej Brytanii) następca tronu może brać udział w wykonaniu obowiązków monarchy po osiągnięciu odpowiedniego wieku.

Dawniej następca tronu zostawał z woli panującego monarchy, współwładcą (koregentem). Przysługiwały mu wówczas wszystkie tytuły należne monarsze. Nie posiadał zazwyczaj jednak realnej władzy. Sytuacja ta miała miejsce najczęściej w sytuacji gdy najstarszy syn monarchy nie miał w pełni zagwarantowanej sukcesji tronu, a także w monarchiach elekcyjnych, gdy dochodziło do wyboru jego następcy (vivente rege).

W Belgii pełnoletni potomkowie panującego monarchy wchodzą, na mocy prawa, w skład senatu (izby wyższej parlamentu federalnego).

Tytuły następców tronuEdytuj

Następca tronu, co do zasady nosi osobliwy dla tej funkcji i tradycyjny dla danej monarchii tytuł arystokratyczny.

Istniejące monarchieEdytuj

Historyczne monarchieEdytuj

Obecni następcy tronuEdytuj

Państwo Zdjęcie Następca Data urodzenia Data objęcia
pierwszeństwa
w sukcesji
Stosunek pokrewieństwa z obecnym władcą
Arabia Saudyjska   Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 31 sierpnia 1985 21 czerwca 2017 syn króla Salmana ibn Abd al-Aziz Al Su’uda
Bahrajn   Salman ibn Hamad ibn Isa Al Chalifa 21 października 1969 14 lutego 2002 syn króla Hamada ibn Isy Al Chalify
Belgia   Elżbieta, księżna Brabancji 25 października 2001 21 lipca 2013 córka króla Filipa I
Bhutan   Jigme Namgyel Wangchuck 5 lutego 2016 syn króla Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
Brunei   Al-Muhtadee Billah, książę koronny 17 lutego 1974 syn sułtana Hassanala Bolkiaha
Dania   Fryderyk, książę koronny 26 maja 1968 14 stycznia 1972 syn królowej Małgorzaty II
Holandia Katarzyna Amalia, księżna Oranii 7 grudnia 2003 30 kwietnia 2013 córka króla Wilhelma Aleksandra
Hiszpania   Eleonora, księżna Asturii 31 października 2005 19 czerwca 2014 córka króla Filipa VI
Japonia   Akishino 30 listopada 1965 1 maja 2019 brat cesarza Naruhito
Jordania   Husajn ibn al-Abdulla, książę koronny 28 czerwca 1994 7 lutego 1999 syn króla Abdullaha II
Kuwejt   Miszal al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah 1940 8 października 2020 brat emira Nawwafa al-Ahmada al-Dżabira as Sabaha
Lesotho   Lerotholi Seeiso 18 kwietnia 2007 syn króla Letsie III
Liechtenstein   Alojzy, dziedziczny książę Liechtenstein 11 czerwca 1968 13 listopada 1989 syn księcia Jana Adama II
Luksemburg   Wilhelm, dziedziczny wielki książę Luksemburga 11 listopada 1981 7 października 2000 syn wielkiego księcia Henryka
Maroko   Mulaj Hassan 8 maja 2003 syn króla Muhammada VI
Monako   Jakub Grimaldi, dziedziczny książę Monako 10 grudnia 2014 syn księcia Alberta II
Oman Zi Jazan ibn Hajsam Al Sa’id 21 sierpnia 1990 12 stycznia 2020 syn sułtana Hajsama ibn Tarika Al Sa’ida
Norwegia   Haakon, książę koronny 20 lipca 1973 17 stycznia 1991 syn króla Haralda V
Szwecja   Wiktoria, księżna koronna 14 lipca 1977 1 stycznia 1980 córka króla Karola XVI Gustawa
Tajlandia   Dipangkorn Rasmijoti 29 kwietnia 2005 13 października 2016 syn króla Mahy Vajiralongkorna
Tonga   Tupouto’a 'Ulukalala 17 września 1985 19 marca 2012 syn króla Tupou VI
Wielka Brytania
i 15 państw Commonwealth realm
  Wilhelm, książę Walii 21 czerwca 1982 8 września 2022 syn króla Karola III

UwagiEdytuj

Nie wszystkie wymienione powyżej osoby są pewnymi następcami tronu. Część z nich będzie musiała ustąpić miejsca, gdy urodzi się osoba mająca wedle zasad sukcesji większe prawa do tronu:

  • Eleonora, księżna Asturii – przestanie być następczynią tronu w momencie urodzenia się jej brata
  • Książę Akishino – przestanie być następcą tronu w momencie, gdy jego bratu urodzi się syn

PrzypisyEdytuj

  1. Tłumaczony na książę koronny