Nastawniczy – pracownik kolei pracujący w nastawni.

W nastawni (technicznym posterunku nastawczym) nastawniczy prowadzi dokumentację techniczno-ruchową, obsługuje urządzenia do sterowania ruchem kolejowym oraz kolejowej łączności przewodowej i bezprzewodowej, kontroluje stan i utrzymuje w technicznej sprawności kolejowe rozjazdy, obsługuje przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia, dokonuje oględzin technicznych wagonów w składzie pociągu, przeprowadza uproszczone próby hamulca zespolonego pociągu. Przygotowuje drogi przebiegu dla wjazdu, wyjazdu i przejazdu pociągu przy pomocy różnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, obsługuje zwrotnice o scentralizowanym sposobie nastawiania, zabezpiecza tabor przed zbiegnięciem (samoczynnym uruchomieniem i przemieszczeniem się w wyniku bezwładności, nachylenia torów itp.), wykonuje sygnalizowanie (oznakowanie sygnałami kolejowymi) toru szlakowego i stacyjnego.

Anglojęzyczna nazwa tego stanowiska pracy, zgodnie z ustaleniami UE, brzmi signalman[1].

Zgodnie z przepisami PKP do wykonywania tego zawodu wymagane jest wykształcenie zasadnicze zawodowe i zawodowy staż pracy – co najmniej 2 lata w specjalności związanej z ruchem pociągów oraz dwudziestodniowe przygotowanie zawodowe.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. z 2004 r. nr 212, poz. 2152)