Nasycone kwasy tłuszczowe

każdy kwas tłuszczowy, który nie zawiera w swojej strukturze podwójnych lub potrójnych wiązań pomiędzy atomami węgla

Nasycone kwasy tłuszczowe to kwasy tłuszczowe niezawierające podwójnych wiązań w cząsteczce. W warunkach normalnych są zwykle białymi ciałami stałymi. Kwasy zawierające w łańcuchu więcej niż 10 atomów węgla są nierozpuszczalne w wodzie i są nielotne.

Przykładowe nasycone kwasy tłuszczowe
Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Temperatura
topnienia [°C]
Kwas masłowy Kwas butanowy CH3(CH2)2COOH C4:0 -8
Kwas walerianowy Kwas pentanowy CH3(CH2)3COOH C5:0 -34,5
Kwas kapronowy Kwas heksanowy CH3(CH2)4COOH C6:0 -3
Kwas enantowy Kwas heptanowy CH3(CH2)5COOH C7:0 -7,5
Kwas kaprylowy Kwas oktanowy CH3(CH2)6COOH C8:0 16-17
Kwas pelargonowy Kwas nonanowy CH3(CH2)7COOH C9:0 12,5
Kwas kaprynowy Kwas dekanowy CH3(CH2)8COOH C10:0 31
- Kwas undekanowy CH3(CH2)9COOH C11:0 28-31
Kwas laurynowy Kwas dodekanowy CH3(CH2)10COOH C12:0 44-46
- Kwas tridekanowy CH3(CH2)11COOH C13:0 41-42
Kwas mirystynowy Kwas tetradekanowy CH3(CH2)12COOH C14:0 58.8
- Kwas pentadekanowy CH3(CH2)13COOH C15:0 51-53
Kwas palmitynowy Kwas heksadekanowy CH3(CH2)14COOH C16:0 63-64
Kwas margarynowy Kwas heptadekanowy CH3(CH2)15COOH C17:0 59-61
Kwas stearynowy Kwas oktadekanowy CH3(CH2)16COOH C18:0 69.9
- Kwas nonadekanowy CH3(CH2)17COOH C19:0 68-70
Kwas arachidowy Kwas eikozanowy CH3(CH2)18COOH C20:0 75.5
Kwas behenowy Kwas dokozanowy CH3(CH2)20COOH C22:0 74-78
Kwas lignocerynowy Kwas tetrakozanowy CH3(CH2)22COOH C24:0