Nasze Słowo (ukr. Наше слово) – wydawany w języku ukraińskim oficjalny tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Nasze Słowo
Częstotliwość

tygodnik

Państwo

 Polska

Adres

ul. Kościeliska 7,
03-614 Warszawa

Wydawca

Związek Ukraińców w Polsce

Pierwszy numer

15 czerwca 1956

Redaktor naczelny

Krystyna Zanyk

Stali współpracownicy


Janusz Bakunowicz,
(Bielsk Podlaski)
,
Andrzej Szeptycki (Warszawa,
Anastazja Krawczuk (Warszawa),
Mirosław Lewicki (Kijów),
Wołodymyr Pawliw (Kijów),
Igor Isajew (felietonista, Warszawa)

Format

A3

ISSN

0027-8254

OCLC

215112562

Strona internetowa

Historia

edytuj

Czasopismo „Nasze Słowo” pojawiło się na fali odwilży politycznej w 1956 roku, jako ostatnie z pism mniejszości narodowych. Pierwszy numer gazety, z datą 15 czerwca 1956, ukazał się w przeddzień zjazdu założycielskiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Po powołaniu UTSK „Nasze Słowo” stało się organem prasowym jej Zarządu Głównego. Do października 1956 roku pismo ukazywało się jako dwutygodnik, następnie jako tygodnik. W pierwszych miesiącach swego istnienia tytuł osiągnął nakład 17 tysięcy egzemplarzy, rozprowadzanych głównie (ponad 70%) drogą prenumeraty.

W zamyśle ówczesnych decydentów „Nasze Słowo” miało pełnić rolę swoistego pasa transmisyjnego między władzą a społecznością ukraińską. Tygodnik miał sprzyjać stabilizacji ekonomicznej i społecznej wysiedlonych, zachęcać ich do kultywowania rodzimej kultury i oświaty, jak również przekazywać informacje o życiu społeczno-politycznym i kulturalnym USRR.

W praktyce jednak „Nasze Słowo” stało się w tym okresie przede wszystkim otwartą trybuną skarg i zażaleń Ukraińców – na sytuację w jakiej się znaleźli, na przejawy dyskryminacji narodowościowej, na zagrożenia asymilacyjne. Zarazem, zważywszy na funkcjonowanie ukraińskiej mniejszości w warunkach rozproszenia, pismo odgrywało bardzo ważną rolę jedynego jej łącznika.

W odróżnieniu od pism innych mniejszości narodowych, które do krajów swego pochodzenia docierały bez przeszkód, „Nasze Słowo” nigdy nie otrzymało zgody na rozpowszechnianie na terenie USRR i innych republik Związku Radzieckiego.

Niemniej, wbrew zakazowi, tygodnik był tam czytany – blokadę skutecznie przełamywało prenumerowanie czasopisma w Polsce lub na Zachodzie, i przesyłanie do rodzin na wschodzie. W połowie lat 60. niemal połowę nakładu docierało do czytelników zza wschodniej granicy Polski.

Po nadzwyczajnym zjeździe Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w lutym 1990 roku i przekształceniu organizacji w Związek Ukraińców w Polsce „Nasze Słowo” przestało pełnić rolę organu prasowego nowej organizacji – przyjęło formułę tygodnika ukraińskiego. Jego wydawcą został Związek Ukraińców w Polsce.

Redaktorzy naczelni

edytuj
 • Mikołaj Szczyrba (1956–1959)
 • Grzegorz Bojarski (1959–1963)
 • Mikołaj Szczyrba (1963–1971)
 • Grzegorz Bojarski (1971–1980)
 • Mirosław Werbowy (1980–1991)
 • Roman Gałan (1991–1994)
 • Mirosław Czech (p.o. 1994–1995)
 • Igor Szczerba (1995–2002)
 • Mirosław Werbowy (2002–2007)
 • Jarosław Prystasz (2007–2016)
 • Grzegorz Spodarek (p.o. 2016–2017)
 • Krystyna Zanyk (od lutego 2017)[1]

Przypisy

edytuj