Natężenie Plancka

pochodna jednostka natężenia prądu w naturalnym systemie jednostek

Natężenie Plancka – pochodna jednostka natężenia prądu w naturalnym systemie jednostek oznaczana jako

1 – przewodniki, – siła Plancka, – długość Plancka, Ip – prąd Plancka
A,

gdzie:

ładunek Plancka,
czas Plancka,
prędkość światła w próżni,
– czynnik stały z prawa Coulomba,
stała grawitacji.

Natężenie Plancka jest to natężenie prądu w przewodzie, przez którego poprzeczny przekrój przepływa w ciągu czasu Plancka ilość ładunku równa ładunkowi Plancka. Natężenie Plancka można też zdefiniować na podstawie siły i długości Plancka. Natężenie Plancka jest to natężenie prądu płynącego w dwóch nieskończonych przewodnikach odległych od siebie o długość Plancka mających średnicę bliską zeru i umieszczonych w próżni, które powoduje powstanie pomiędzy ich odcinkiem równym długości Plancka siły Lorentza równej sile Plancka.