Natężenie pola elektrycznego

wektorowa wielkość fizyczna

Natężenie pola elektrycznegowektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca pole elektryczne.

Schematyczny obraz natężenia pola elektrycznego wokół ujemnego ładunku punktowego
Ilustracja natężenia pola elektrycznego otaczającego dwa przeciwne ładunki punktowe (czerwony – dodatni, zielony – ujemny). Długość strzałek jest miarą natężenia pola w wybranych punktach.

Natężenie pola elektrycznego jest równe sile działającej na jednostkowy dodatni ładunek próbny, co matematycznie wyraża się jako stosunek siły z jaką pole elektryczne działa na ładunek elektryczny, do wartości tego ładunku

Ładunek próbny oznacza ładunek na tyle mały, że nie wpływa on znacząco na rozkład ładunków w badanym obszarze i tym samym nie zmienia pola elektrycznego w badanym punkcie.

Jednostką natężenia pola elektrycznego jest niuton na kulomb

co jest równoważne woltowi na metr

Natężenie pola elektrycznego obrazuje się stosując techniki używane do obrazowania pól wektorowych, rysując linie sił pola (linie styczne do wektora siły działającej na ładunek dodatni), których gęstość odzwierciedla lokalne natężenie pola.

Zobacz też

edytuj