Nat (jednostka miary)

Nat (skr. od ang. natural unit "jednostka naturalna"; czasami także nit lub nepit, skr. od Neper unit "jednostka Nepera") – logarytmiczna jednostka miary ilości informacji. 1 nat jest ilością informacji zawartą w wiadomości o zajściu zdarzenia, którego prawdopodobieństwo równe jest 1/e. Ilość informacji wyraża się w postaci logarytmu naturalnego liczby możliwych wariantów zdarzenia[1].

1 nat ≈ 1,443 bita lub 0,434 dita. 1 bit = ln 2 ≈ 0,693 nаt, 1 dit = ln 10 ≈ 2,303 nat.

PrzypisyEdytuj

  1. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN tom 7 1966 str. 804, hasło "nit"