Natura (filozofia)

Natura rozumiana jest w filozofii na kilka sposobów:

  1. przyroda, świat materialny, uniwersum, kosmos, to co fizyczne, cielesne, materialne
  2. zespół cech konstytutywnych dla danego bytu, jego istota; zbiór własności pierwotnych i charakterystycznych dla obiektu
  3. w tomizmie natura to istota jako podstawa działania
  4. konstytutywna, według R. Ingardena – jakość lub zespół jakości bezpośrednio i zupełnie kwalifikujący podmiot cech jakiegoś bytu w jego swoistości (w ujęciu A. B. Stępnia).

BibliografiaEdytuj

  • A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 2001