Nautologia (czasopismo)

Nautologiakwartalnik ukazujący się w Gdyni i w Szczecinie od 1966 roku. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Publikowane są w nim artykuły naukowe dotyczące tematyki morskiej.

Nautologia
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Wydawca Polskie Towarzystwo Nautologiczne
Rodzaj czasopisma morska
Pierwsze wydanie 1966