Nautologia (czasopismo)

Nautologiakwartalnik ukazujący się w Gdyni i w Szczecinie od 1966 roku. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Publikowane są w nim artykuły naukowe dotyczące tematyki morskiej.

Nautologia
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Nautologiczne

Tematyka

żeglarstwo, marynistyka

Pierwszy numer

1966