Nawierzchnia

Nawierzchnia – warstwa wierzchnia, będąca na wierzchu, warstwa zewnętrzna, warstwa jezdna, materiał którym jest pokryta płaszczyzna, okładzina.

Kamienna nawierzchnia ulicy
Nawierzchnia Drogi Marianny ułożona z kamieni polnych

Nawierzchnia w budownictwie drogowymEdytuj

Warstwa zewnętrzna konstrukcji drogi, chodnika lub innej płaszczyzny. Przy budowie dróg najczęściej stosuje się:

Do lat 50. XX w. stosowano bruk, czyli kostkę z kamienia.

Do lat 40 XX w. stosowano nawierzchnie stalową

Nawierzchnia w kolejnictwieEdytuj

Nawierzchnią kolejową jest tor (szyny i podkłady) oraz podsypka (np.: tłuczeń, grys, żwir).