Neomarksizm – kierunek filozoficzny, odrzucający leninowską interpretację marksizmu, popularny w drugiej połowie XX wieku w krajach zachodnich. Starał się interpretować marksizm w duchu Hegla. Inspirował ruchy alternatywne, anarchistyczne i lewicowe.

Zobacz teżEdytuj