Nerw piszczelowy

Nerw piszczelowy (łac. nervus tibialis) – jedna z końcowych gałęzi nerwu kulszowego.

Nerw piszczelowy prawy – widok od tyłu

PrzebiegEdytuj

Najczęściej rozpoczyna się w dole podkolanowym, przez który przebiega centralnie wraz z tętnicą i żyłą podkolanową, współtworząc powrózek naczyniowo-nerwowy. Następnie przebiega pod łukiem ścięgnistym mięśnia płaszczkowatego. Wchodzi pomiędzy warstwę powierzchowną i głęboką grupy tylnej mięśni goleni, biegnąc wspólnie z tętnicą i żyłami piszczelowymi tylnymi. W kanale kostki przyśrodkowej leży (wraz z naczyniami) pomiędzy powierzchowną i głęboką blaszką troczka zginaczy. W dalszym przebiegu oddaje dwie gałęzie końcowe: nerw podeszwowy przyśrodkowy i boczny.

Główne odgałęzieniaEdytuj

  • gałęzie mięśniowe – unerwiają mięśnie zginacze podudzia
  • nerw skórny przyśrodkowy łydki – współtworzy nerw łydkowy
  • gałęzie piętowe przyśrodkowe – zaopatrują skórę przyśrodkowej części pięty i tylnej części podeszwy
  • nerw podeszwowy przyśrodkowy – unerwia mięsień odwodziciel palucha, mięsień zginacz krótki palców, głowę przyśrodkową mięśnia zginacza krótkiego palucha. Obszarem unerwienia odpowiada nerwowi pośrodkowemu na ręce
  • nerw podeszwowy boczny – boczna część podeszwy. Obszarem unerwienia odpowiada nerwowi łokciowemu na ręce

PorażenieEdytuj

Uszkodzenie nerwu piszczelowego powoduje niedowład mięśni grupy tylnej podudzia, objawiający się niemożnością zginania podeszwowego stopy (objaw stopy piętowej – pes calcaneus) oraz zaburzeniami czucia skóry podeszwy. Palce stopy ustawione są szponiasto, zgięte grzbietowo w stawach śródstopno-paliczkowych i podeszwowo w międzypaliczkowych. Niemożliwe jest wspięcie na palce, przywodzenie i odwodzenie stopy[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Skawina (red.) Anatomia prawidłowa człowieka. Kończyna górna. Kończyna dolna. Wyd. II poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006, s. 145. ISBN 978-83-233-2226-9

BibliografiaEdytuj