Neutrony prędkie

Neutrony prędkie to neutrony o długości fali nie większej od promienia jądra lub o energii większej od 100 keV.

Neutrony prędkie otrzymywane są:

Spowalniane neutrony prędkie mają zastosowanie w reaktorach jądrowych (neutrony termiczne)