NewConnect

alternatywny system obrotu

NewConnect – zorganizowany rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Logo
Status prawny

spółka akcyjna

Lokalizacja

Warszawa

Kapitalizacja

ok. 14 mld PLN (22.12.2022)[1]

Liczba spółek

378 (22.12.2022)[1]

Główne indeksy

NCIndex

Strona internetowa

Charakteryzuje się mniejszymi wymogami ciążącymi na emitentach niż rynek główny. Jest przeznaczony dla powstających bądź młodych spółek o stosunkowo niewielkiej przewidywanej kapitalizacji, często w sektorach tzw. wysokiej techniki (high-tech).

Pierwsza sesja odbyła się 30 sierpnia 2007 roku. W grudniu 2022 na NewConnect było notowanych 378 spółek (374 krajowe i 4 zagraniczne) o łącznej kapitalizacji ok. 14 mld zł[1].

Opis edytuj

Rynek przeznaczony jest dla powstających bądź młodych spółek o stosunkowo niewielkiej przewidywanej kapitalizacji działających przede wszystkim w sektorach tzw. wysokiej techniki: IT, media elektroniczne, biotechnologia, energia alternatywna itp., opartych głównie na aktywach niematerialnych[2]. Formalności i koszty debiutu na NewConnect są niższe w porównaniu z regulowanym rynkiem GPW. Mniejsze są także obowiązki informacyjne ciążące na emitentach.

Specyfika rynku powoduje, że inwestycje w papiery wartościowe notowanych tam spółek są obciążone większym ryzykiem[3], ale jednocześnie pozwalają liczyć na większe stopy zwrotu[2].

Członkami rynku, czyli podmiotami uprawnionymi do zawierania transakcji na rachunek własny bądź klienta, są m.in.: PKO BP, Bank Austria Creditanstalt i BISE SA[4].

Pierwsze oferty: spółki Mera Schody i Wrocławski Dom Maklerski, przeprowadzone w trybie private placement, cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów: popyt znacząco przewyższył podaż[5]. Inauguracyjna sesja giełdowa odbyła się 30 sierpnia 2007, notowanych było 5 spółek: Virtual Vision (producent filmów i gier komputerowych), ViaGuara z branży monopolowej, Wrocławski Dom Maklerski, spółka informatyczna S4E oraz Digital Avenue[6].

Zobacz też kategorię: Spółki notowane na NewConnect.

Systemy notowań i harmonogram sesji edytuj

NewConnect funkcjonuje w ramach tej samej infrastruktury technologicznej co rynek regulowany, a notowania odbywają się od poniedziałku do piątku w dwóch systemach:

  • rynku kierowanego zleceniami, z udziałem animatorów rynku, z notowaniami ciągłymi, bądź jednolitymi z dwoma fixingami;
  • rynku kierowanego cenami, którego uczestnicy nie zawierają transakcji bezpośrednio między sobą, ale korzystają z pośrednictwa tzw. market makera[7]. Według stanu na dzień 1 marca 2019 roku żadna spółka nie jest notowana w tym systemie.

Indeksy rynku edytuj

Na rynku NewConnect funkcjonują dwa indeksy o nazwie NCIndex i NC Life Science. NC Index należy do klasy indeksów dochodowych, zatem przy wyznaczaniu jego wartości uwzględnia się nie tylko ceny wchodzących w jego skład akcji, ale też dywidendy i prawa poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007, a pierwszą wartością – 1000 punktów. NCIndex obejmuje te spółki, które nie są zakwalifikowane do segmentu NC HLR oraz NC SHLR[8]. NC LIfe Science jest stworzony dla spółek z sektora medycyny i biotechnologii, których działalność i rozwój odbywa się przy wysokim udziale kapitału intelektualnego i nowoczesnych technologii. NC Life Science jest indeksem dochodowym, uwzględniającym zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Przypisy edytuj

  1. a b c Statystyki NewConnect. [w:] Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie [on-line]. [dostęp 2022-12-22].
  2. a b O Rynku. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2007. [dostęp 2008-04-05]. (pol.).
  3. Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 6.
  4. Członkowie Rynku. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2007. [dostęp 2007-07-18]. (pol.).
  5. NewConnect w orbicie zainteresowań. Interia.pl/PAP, 2007-08-02. [dostęp 2007-08-14]. (pol.).
  6. Andrzej Stec: Nawet 1875 proc. zysku na NewConnect. [w:] Gazeta.pl Gospodarka [on-line]. Agora SA, 2007-08-30. [dostęp 2007-09-10]. (pol.).
  7. New Connect. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, 2007. [dostęp 2007-07-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-09-17)]. (pol.).
  8. Informacje o indeksie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2007. [dostęp 2007-09-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-08-26)]. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj