Niedodma (łac. atelectasis) – bezpowietrzność miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodma z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny.

Niedodma
Atelectasis, Atelectasia
ICD-10 J98.1
Zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej pacjenta z niedodmą prawego płuca.

Wyróżniamy 4 typy niedodmy:

  • resorpcyjna,
  • kompresyjna,
  • retrakcyjna,
  • uogólniona (rozsiana).