Niemiecki Bank Federalny

Siedziba Bundesbanku we Frankfurcie nad Menem
Banknot 100 DM (emisja z 2 stycznia 1989 roku)

Niemiecki Bank Federalny (niem. Deutsche Bundesbank) – bank centralny Republiki Federalnej Niemiec. Siedzibę swoją ma we Frankfurcie nad Menem i jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

HistoriaEdytuj

Bankiem centralnym Rzeszy Niemieckiej od 1875 r. był Reichsbank. Został on zlikwidowany w 1945 r. w wyniku ustaleń konferencji poczdamskiej[1]. W zachodnich strefach okupacyjnych (później RFN) w jego miejsce powołany został w 1948 r. Bank Krajów Niemieckich (Bank Deutscher Länder), funkcjonujący do 1957 r.[2], kiedy to na podstawie Ustawy o Bundesbanku z dnia 26 lipca 1957 r. powołano Deutsche Bundesbank. Działalność rozpoczął 1 sierpnia 1957. Od tego czasu do 2001 roku był odpowiedzialny za emisję pieniądza w Niemczech. Wraz z wprowadzeniem waluty euro przekazał swoją niezależność Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Organy do 2001 r.Edytuj

Zanim Europejski Bank Centralny przejął w 2001 pełną władzę nad marką niemiecką, Bundesbank posiadał różne organy do sterowania. Najwyższym organem była Rada Banku Centralnego. Składała się ona z:

  • Dyrektorium, w skład którego wchodzili prezes, wiceprezes i sześciu kolejnych członków. Byli oni proponowani przez rząd niemiecki.
  • Dziewięciu prezesów Krajowych Banków Centralnych. Oni z kolei byli proponowani przez Bundesrat.

Dyrektorium było organem wykonawczym Bundesbanku, podczas gdy wszystkie decyzje dotyczące polityki pieniężnej były podejmowane przez Radę Banku Centralnego.

Organy działające po 2001 r.Edytuj

Najwyższym organem Bundesbanku jest zarząd. Składa się on z:

  • prezesa, wiceprezesa i dwóch członków zarządu. Wszystkie cztery osoby nominowane są przez rząd.
  • czterech pozostałych członków zarządu, rekomendowanych przez Bundesrat.

Wszystkie te osoby powoływane są przez Prezydenta Niemiec. Kadencja trwa z reguły 8 lat, jednak nie krócej niż 5 lat.

PrzypisyEdytuj

  1. Reichsbank. W: Encyklopedia [on-line]. PWN. [dostęp 2018-09-11].
  2. Niemiecki Bank Federalny. W: Encyklopedia [on-line]. PWN. [dostęp 2018-09-11].

Linki zewnętrzneEdytuj