Niepełnosprawność (kwartalnik)

polski kwartalnik naukowy

Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania – polski kwartalnik naukowy wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2015 redaktorem naczelnym jest Krzysztof Czechowski (w latach 2011 do 2014 r. pełniący funkcję z-cy redaktora naczelnego), zaś przewodniczącym rady programowej jest każdorazowo aktualny prezes zarządu PFRON.

Niepełnosprawność
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Adres Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

Wydawca PFRON
Rodzaj czasopisma naukowe
Pierwszy numer 2011
Redaktor naczelny Krzysztof Czechowski
ISSN 2084-7734
Strona internetowa

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, jego tematyka dotyczy kwestii rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Prezentowane są ujęcia teoretyczne i analizy praktyki oraz doniesienia o najnowszych badaniach. Problematyka: społeczna, prawna, instytucjonalna, psychologiczna, pedagogiczna, medyczna, architektoniczna i inna dotykająca kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r., kwartalnik uzyskał 8 punktów w ocenie parametrycznej czasopism naukowych. W 2018 r. czasopismo po raz kolejny pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List za rok 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 72,72 pkt. (ocena ICV w latach poprzednich to: 2014 r. - 55,69; 2015 r. - 67,46; 2016 r. - 69,34). Zastępcą redaktora naczelnego oraz redaktorem tematycznym jest prof dr hab n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska. Sekretarzem redakcji od 2015 r jest Elżbieta Nobis (do listopada 2015 redaktorem naczelnym pisma była Aleksandra Perchla-Włosik).

Linki zewnętrzneEdytuj