Niewiasta

Niewiasta w języku staropolskim wyraz ten początkowo oznaczał kobietę dorosłą, ale niezamężną (nieznającą męża). Z czasem pojęciem tym nazywano kobiety o najniższym statusie w rodzinie (synowa lub szwagierka), później doprowadziło to do zatarcia różnic semantycznych pomiędzy niewiastą a białogłową.

Zobacz teżEdytuj