Otwórz menu główne

Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (NZS SGH) – jedna z Organizacji Uczelnianych NZS w Polsce. Członkowie NZS SGH aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym uczelni poprzez realizację wielu projektów i szeroko pojętą działalność studencką[1].

Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Ilustracja
Logo NZS SGH
Państwo  Polska
Data założenia 1980
Rodzaj stowarzyszenia stowarzyszenie
Profil działalności nauka, kultura, działalność charytatywna, sport
Przewodniczący Zarządu Paweł Kościński
Nr KRS 0000105339
brak współrzędnych
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Pierwsze struktury NZS powstały na SGPiS jesienią 1980 roku[2]. NZS SGPiS wydawało w tym okresie pismo „Bakcyl – Gazeta niezależnych o wyraźnym profilu społeczno-politycznym”[2]. Wiosną 1981 w wyborach przedstawicieli studentów do Senatu Akademickiego członkowie NZS uzyskali wszystkie z 12 dostępnych dla studentów mandatów[2].

16 listopada 1981 NZS proklamował w SGPiS strajk okupacyjny trwający do 8 grudnia 1981 i mający na celu zmianę dotychczasowego ideowego obrazu uczelni[3], w którym w różnej formie udział wzięło przeszło tysiąc studentów[2]. W czasie strajku wydawany był „Informator Uczelnianego Komitetu Strajkowego”. Ukazało się 21 numerów pisma[4].

Jednym z 11 członków Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS był w 1980 r. Krzysztof Osiński z organizacji uczelnianej NZS w SGPiS[2].

W latach 1982–1989 środowiska NZS wraz z uczelnianą „Solidarnością” organizował obozy letnie mające na celu przeciwdziałanie dezintegracji środowiska uczelnianej opozycji, ukształtowanego w czasie strajku w SGPiS jesienią 1981 roku, po likwidacji NZS i „Solidarności”[5].

W 1985/86 doszło do ponownego reaktywowania NZS na bazie Klubu Francuskiego (zwanego później SYNDROMem) i Głosu Wolnego SGPISu (GWS). W październiku ukazał się ponownie pismo „Bakcyl”. 11 listopada 1986 r. został zatrzymany lider NZS i Klubu Francuskiego Daniel Alain Korona[6]. W 1987/88 r. na czele NZS stanęli nowi działacze, z tym że ton na uczelni nadawał jeszcze KF „Syndrom”. Zmieniło się to w październiku 1988 r. kiedy to rektor zezwolił na jawną działalność NZS, a KF SYNDROM zakończył działalność na uczelni[7].

Na wiosnę 1990 r. z inicjatywy organizacji uczelnianych „Solidarności” i NZS powołano w SGPiS Społeczny Komitet Wyborczy, mający wystawić kandydata w wyborach rektorskich i jako program wyborczy przygotować projekt reformy uczelni. W wyniku wyborów w listopadzie 1990 r. rektorem został kandydat komitetu – prof. Aleksander Müller, a prorektorami zaproponowani przez niego: doc. Wojciech Roszkowski – prorektor ds. nauki i reformy szkoły, doc. Ryszard Gajęcki – prorektor ds. współpracy z zagranicą i Marek Rocki – prorektor ds. studenckich[8].

Władze NZS SGHEdytuj

Władzami NZS SGH są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Organizacji Uczelnianej,
 • Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu Organizacji Uczelnianej i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok i upływa z dniem 1 lipca. Zarząd Organizacji Uczelnianej składa się minimum z 3, a Komisja Rewizyjna z 3 członków wybieranych w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd Organizacji Uczelnianej jest organem wykonawczym. Posiedzenia ZOU odbywają się regularnie, średnio raz na tydzień, natomiast uchwały zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków. Do kompetencji ZOU należą m.in.: działanie w imieniu NZS, reprezentowanie członków wobec władz uczelni, zarządzanie majątkiem, czuwanie nad realizacją zadań statutowych.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. Uchwały KR zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków. Do kompetencji KR należy m.in. kontrola realizacji zadań statutowych oraz finansowych.

Obowiązki przewodniczącego tej organizacji uczelnianej NZS pełnili m.in. Andrzej Halicki[9], Tomasz Siemoniak[10] i Adam Bielan[11].

Organizowane projektyEdytuj

KulturalneEdytuj

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej i PstrykaliadaEdytuj

OKFS, czyli Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej to konkurs skierowany do wszystkich studentów uczelni państwowych i prywatnych interesujących się fotografią, którzy nie ukończyli 28. roku życia. Jest on projektem organizowanym przez NZS Szkoły Głównej Handlowej wraz z kilkunastoma innymi oddziałami NZS-u w całej Polsce. Misją Konkursu jest umożliwianie studentom rozwoju w dziedzinie fotografii i odkrywanie talentów. Towarzyszy mu również „Pstrykaliada”, czyli wystawy nadesłanych prac, cykle warsztatów, projekcji i wykładów prowadzonych przez znakomitych fotografów. Jury wybiera najlepsze zdjęcia Konkursu, a autorzy najciekawszych prac zostają nagrodzeni wartościowymi nagrodami, np. aparatami i akcesoriami fotograficznymi bądź rocznymi kursami fotografii. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. W trakcie Gali nagradzani są laureaci, prezentowane są zwycięskie prace, a także przedstawiani są nasi patroni i partnerzy. W wielu miastach odbywają się również Gale Regionalne, podczas których wyróżnia się najlepsze prace spośród uczestników ze wszystkich uczelni z danego regionu[12][13].

DKF OvergroundEdytuj

Dyskusyjny Klub Filmowy „Overground” to kino studenckie, które powstało w 1994 roku. W 1997 roku przystąpiło do Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Głównym repertuarem kina są filmy młodych twórców, etiudy studenckie oraz amatorskie filmy krótkometrażowe. W kinie rozpoczęło się również Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych Oskariada[14][15]. Na pokazach często pojawiają się znani goście, z którymi przeprowadzana jest dyskusja, w której każdy z widzów może wziąć udział. Do tej pory sławami, które zaszczyciły DKF Overground swoją obecnością, byli m.in.: Marek Kondrat, Jowita Budnik, Arkadiusz Janiczek, Daniel Strehlau, Jacek Poniedziałek, Bartłomiej Topa, Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz, Małgorzata Kożuchowska, Marek Koterski i Krzysztof Zanussi.

DKF Overground działa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, miesięcznikiem „Kino”.

Praca w KulturzeEdytuj

„Praca w kulturze” to corocznie organizowana przez NZS SGH konferencja poświęcona promowaniu idei pracy zawodowej w instytucjach szeroko rozumianej kultury. Poprzez liczne debaty, spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury, jak również warsztaty i szkolenia, uczestnicy konferencji zaznajamiani są ze specyfiką pracy w tym obszarze oraz poznają ścieżki kariery alternatywne dla pracy w międzynarodowych korporacjach finansowych i dające możliwość realizacji swoich zainteresowań.
„Praca w kulturze” jest jednym z najmłodszych projektów NZS SGH. Za narodziny projektu uznaje się rok akademicki 2011/2012. Początkowo „Praca w kulturze” stanowiła część innego projektu NZS SGH – „Bardzo kulturalnej komisji”. Po raz pierwszy została samodzielnie zorganizowana w roku akademickim 2012/2013.

Dotychczas gośćmi konferencji byli m.in. Maria Seweryn, Wojciech Malajkat, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Michał Olszański, Tomasz Żąda, Anna Gornostaj, Gołda Tencer i Klaudia Madejska.

Bardzo Kulturalna KomisjaEdytuj

Bardzo Kulturalna Komisja to projekt przybliżający kulturę każdemu studentowi Szkoły Głównej Handlowej. Dzięki współpracy z licznymi warszawskimi teatrami daje studentom możliwość wygrania darmowych wejściówek na spektakle czy też skorzystania ze specjalnych zniżek. Oprócz działalności kulturalnej BKK zajmuje się również integracją członków NZS. Organizuje wyjścia do teatrów, kina, galerii, muzeów. Wspólnie bawi się podczas Gier Miejskich, jazdy na łyżwach czy np. zwiedzania zajezdni metra. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, aby dobrze spędzić czas w miłym towarzystwie.

Gastromania

Gastromania to projekt kulinarny skierowany głównie do studentów Szkoły Głównej Handlowej, ale nie tylko. Jest to najmłodszy z obecnie organizowanych projektów NZS SGH. Do uczestnictwa w konkursie zgłaszają się pary uczestników, które następnie są dopasowywane ze sobą. Zadaniem konkursowym jest organizacja wykwintnej kolacji dla siebie i bezpośrednich rywali. Następnie zawodnicy mogą ocenić siebie nawzajem i na podstawie ocen oraz zdjęć dań wyłaniani są zwycięzcy. Uczestnicy projektu mogą podzielić się ze światem swoimi umiejętnościami kulinarnymi i uzyskać cenne nagrody. Pary finałowe w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 poza nagrodami rzeczowymi otrzymały również możliwość uczestnictwa w dedykowanym kursie gotowania u jednego z najlepszych kucharzy na świecie, Kurta Schellera.

Naukowo-biznesoweEdytuj

Drogowskazy KarieryEdytuj

Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny, którego misją jest pomoc studentom w kształtowaniu własnej przyszłości zawodowej i odnalezieniu najlepszej ścieżki rozwoju, a także integracja środowisk politycznych, akademickich i biznesowychh[16]. Projekt realizowany jest poprzez organizację różnorodnych wydarzeń, takich jak szkolenia (prezentacje branżowe, warsztaty, case studies), debaty i panele dyskusyjne oraz targi praktyk i pracy. W myśl hasła programu: „Ściśle dopasowani do studenta”, tematyka przewodnia spotkań wybierana jest corocznie na podstawie Ogólnopolskiej Ankiety Branżowej.

Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2007/2008. Jego organizacją od początku zajmuje się Centrum Krajowe działające w NZS Szkoły Głównej Handlowej we współpracy z oddziałami regionalnymi z NZS uczelni wyższych w całej Polsce. Podczas dotychczasowych edycji programu w debatach udział wzięli m.in. dr Irena Eris, Dariusz Stolarczyk czy Rafał Brzoska.

W roku akademickim 2013/2014 Drogowskazy Kariery zostały poszerzone o konkurs na najlepszy studencki start-up „Odkrycie Rynku”, mający na celu propagowanie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów oraz promowanie najbardziej innowacyjnych inicjatyw biznesowych stworzonych przez młodych ludzi.

Studencki NobelEdytuj

Studencki Nobel to konkurs na najlepszego studenta w Polsce[17] pod kątem wszechstronności, m.in. naukowej, społecznej, a także biznesowej (dopasowanie do rynku pracy). Konkurs polega na wyborze i promowaniu utalentowanych żaków, zarówno państwowych, jak i prywatnych szkół wyższych w Polsce (na szczeblu uczelnianym na większości uczelni, regionalnym – 16 laureatów – oraz krajowym) i finalnie wyborze najlepszego wśród najlepszych – zwycięzcy Studenckiego Nobla.

Ponadto w Konkursie nagradzani są najlepsi studenci w 10 kategoriach: nauki rolniczo-przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki prawnicze, nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, sztuka, sport, języki obce (Krajowi Laureaci Branżowi). Konkurs główny składa się z trzech etapów (uczelnianego, regionalnego oraz krajowego), branżowy – z dwóch (uczelnianego i krajowego). Konkurs kończy się Galą Ogólnopolską. Nagrodami w Studenckim Noblu są nagrody pieniężne, sprzęt elektroniczny, nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe.

Kierunek: Bank!Edytuj

Kierunek: Bank! jest projektem edukacyjno-informacyjnym skierowanym głównie do studentów kierunków finansowych, którzy swoją przyszłość wiążą z sektorem bankowości. Ma on na celu przygotowanie studentów do procesu rekrutacyjnego, zachęcenie ich do udziału w praktykach oraz zaznajomienie ze specyfiką pracy w banku, co stanowi doskonały początek ich późniejszej kariery. Projekt obejmuje trzy cykle warsztatów i case studies pogrupowanych w Ścieżki Kariery, które odbywają się regularnie przez cały rok akademicki. Finał projektu, na który składają się targi pracy, praktyk i staży ma miejsce w marcu w ramach Dnia Bankowości. Współorganizatorami Kierunku: Bank! są najważniejsze działające w Polsce banki i instytucje finansowe. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2012 roku pod nazwą Kariera na Bank.

Exchange for ExperienceEdytuj

Exchange for Experience to organizowana od 2000 roku[18] 5-dniowa międzynarodowa konferencja[19]. dla przedstawicieli organizacji studenckich, której misją jest integracja kulturalna środowisk studenckich przy jednoczesnym budowaniu międzynarodowego forum wymiany wiedzy[20]. Konferencja składa się z części merytorycznej (cykl warsztatów, szkoleń, wykładów, paneli dyskusyjnych i case studies) oraz wycieczki. Oprócz umożliwienia uczestnikom rozwoju zawodowego i pogłębiania wiedzy celem konferencji jest promocja Polski na arenie międzynarodowej.

Road to ExcellenceEdytuj

Road to Excellence to najnowszy projekt NZS SGH (pierwsza edycja przypada na rok akademicki 2012/2013), którego misją jest popularyzowanie wykorzystywania narzędzi analitycznych do rozwiązywania problemów biznesowych i podejmowania decyzji. Skierowany jest do studentów polskich uczelni ekonomicznych, którzy są zainteresowani analityką biznesową i pragną rozwijać się w tym kierunku.

Debaty GospodarczeEdytuj

Debaty Gospodarcze to projekt skierowany do wszystkich zainteresowanych gospodarką i ekonomią. Debaty poruszają aktualne problemy społeczno-gospodarcze z ekspertami w danej dziedzinie.

CharytatywneEdytuj

WampiriadaEdytuj

Wampiriada w SGH jest zbiórką krwi organizowaną we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa[17] i odbywa się rokrocznie w dwóch edycjach – jesiennej i wiosennej[21]. W trakcie trwania Wampiriady studenci mogą oddawać krew w krwiobusie po uprzednim przebadaniu jej. Akcji w SGH towarzyszą konkursy wiedzy o krwiodawstwie. Celem projektu jest zebranie jak największej ilości krwi oraz długofalowa zmiana w świadomości studentów i społeczeństwa, aby oddawanie krwi nie budziło nieuzasadnionego strachu, ale było czymś powszechnym i naturalnym.

Tydzień UśmiechuEdytuj

Tydzień Uśmiechu to cykliczny projekt NZS SGH organizowany około Świąt Bożego Narodzenia. Jest jedną z największych akcji charytatywnych na uczelni. Każdego roku prowadzona jest aukcja i kiermasz podarunków otrzymanych od przedsiębiorstw oraz organizacji. Studenci za połowę ceny rynkowej mogą zakupić między innymi: bilety do kin, teatrów, karnety na paintball, bowling, książki, płyty, kursy językowe, tańca czy też nauki jazdy, a tym samym sprawić mikołajkowy prezent sobie lub bliskim.

Na aukcji można wylicytować podarunki otrzymane od polityków, sportowców, artystów. Całkowity dochód z akcji jest przeznaczany na wybrany dom dziecka. Oprócz pomocy pieniężnej dzieci z domu dziecka zapraszane są do Warszawy, gdzie spędzają weekend pełen atrakcji i mogą poczuć się wyjątkowo.

Mottem organizowanej akcji charytatywnej jest wyrównywanie szans i niesienie uśmiechu dzieciom z domów dziecka oraz propagowanie idei dobroczynności w środowisku studenckim. Projekt nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby domów dziecka. Idąc krok dalej, dostarcza wychowankom niematerialnych wrażeń podczas pełnej atrakcji wycieczki.

Animal DayEdytuj

Animal Day to stosunkowo nowy projekt charytatywny NZS SGH (pierwsza edycja odbyła się w roku akademickim 2012/2013). Organizowany jest na rzecz zwierząt z podwarszawskich schronisk. Co roku w ramach akcji pod opiekę brane jest jedno z nich. Podczas Animal Day organizowana jest loteria fantowa dla studentów. Losy mogą oni kupić bądź otrzymać w zamian za karmy, koce, zabawki oraz wszystko inne, co może przydać się w schronisku. Akcję wspomagają także partnerzy, co zapoczątkował Getin Noble Bank organizując zbiórki w swoich siedzibach, udowadniając tym samym, że współpraca studentów i ich przyszłych pracodawców może zostać przeniesiona na inny poziom. Celem projektu jest także szerzenie empatii wobec zwierząt oraz zmiana podejścia młodych ludzi do kwestii adopcji. W dniu finału akcji organizowane są warsztaty dla studentów zwracające uwagę na miejsce zwierząt w życiu człowieka oraz kampania promująca adopcję. Jest to póki co jedyna taka inicjatywa na SGH.

SportoweEdytuj

Warszawska Akademicka Liga PaintballowaEdytuj

Warszawska Akademicka Liga Paintballowa to projekt sportowy, który składa się z serii spotkań rozgrywanych wiosną (marzec/kwiecień), w których uczestniczą pięcioosobowe drużyny rywalizujące między sobą na największej hali paintballowej w Polsce, Labsektor. Na każdym spotkaniu realizowane są różne scenariusze gry. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody. Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie paintballu w środowisku akademickim, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Z założenia WALP ma dostarczać maksymalnej ilości rozrywki oraz pozytywnych emocji wszystkim osobom uczestniczącym w Lidze, a także sprzyjać integracji oraz tworzeniu więzi międzyludzkich.

Warszawska Akademicka Liga KartingowaEdytuj

Warszawska Akademicka Liga Kartingowa to projekt sportowy mający na celu popularyzację kartingu oraz integrujący środowisko studenckie. Liga składa się z serii spotkań odbywających się wiosną na jednym z warszawskich torów gokartowych. Podczas każdego z nich rozegranych jest kilka wyścigów. Początkowo uczestnicy wykonują jazdę próbną, podczas której zapoznają się z torem, a następnie rywalizują między sobą o punkty kwalifikacyjne. Najlepsi zawodnicy awansują do finału, w trakcie którego walczą o miejsce na podium. Organizatorzy Ligi przewidują dla nich atrakcyjne nagrody.

PrzypisyEdytuj

 1. Niezależne Zrzeszenie Studentów SGH. Forum Akademickie. [dostęp 2015-11-16].
 2. a b c d e Narodziny „Solidarności”: Szkoła Główna Planowania i Statystyki w latach 1980–1981. Gazeta SGH, nr 211, 2005-09-28. [dostęp 2013-09-14].
 3. Strajk: kalendarium. Gazeta SGH, nr 211, 2005-09-28. [dostęp 2013-09-14].
 4. R01924 Informator UKS SGPiS Warszawa. Encyklopedia Solidarności. [dostęp 2015-11-26].
 5. Obozy NZS i „Solidarności”. Gazeta SGH, nr 211, 2005-09-28. [dostęp 2013-09-16].
 6. Raport Amnesty International Polska 1987.
 7. Admin, SERWIS21: Halicki pomawia, a sam mija się z prawdą, SERWIS21, 25 czerwca 2016 [dostęp 2019-06-01].
 8. Aleksander Müller: Ze wspomnień rektorów: Aleksander Müller. Bank i Kredyt, maj-czerwiec 2006. s. 25–36. [dostęp 2015-11-30].
 9. Andrzej Halicki. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. [dostęp 2015-11-13].
 10. Tomasz Siemoniak. [dostęp 2015-11-13].
 11. Historia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Niezależne Zrzeszenie Studentów. [dostęp 2015-11-16].
 12. Pstrykaliada 2008 – Studencie, wyślij zdjęcie!. [dostęp 2013-09-14].
 13. http://www.semestr.pl/2,2302.html.
 14. Dyskusyjny Klub Filmowy „Overground”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. [dostęp 2013-09-14].
 15. DKF Overground (Warszawa). Audiowizualni.pl. [dostęp 2013-09-14].
 16. Drogowskazy Kariery – StRuNa.edu.pl – Studencki Ruch Naukowy, www.struna.edu.pl [dostęp 2017-11-19] (pol.).
 17. a b GAZETA SGH 7/13 (295), s. 60.
 18. Niezależne Zrzeszenie Studentów, GAZETA SGH.
 19. Niezależne Zrzeszenie Studentów SGH. Forum Akademickie. [dostęp 2015-11-30].
 20. Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej. [dostęp 2015-11-16].
 21. Wampiriada na SGH. [dostęp 2015-09-27].

Linki zewnętrzneEdytuj