Nisza źródłowa

Nisza źródłowa, nisza źródliskowa - małe zagłębienie o stromych zboczach, zwykle amfiteatralne, utworzone wokół źródła wskutek rozszerzania się miejsca wypływu i pod działaniem erozji wstecznej wypływającej wody (erozja źródłowa).