Niwelacja geometryczna

Niwelacja geometryczna – jeden z rodzajów niwelacji. Pomiar różnic wysokości punktów na podstawie pomiaru położenia poziomej osi celowej niwelatora na pionowo ustawionych na tych punktach łatach niwelacyjnych[1]. Zasady jej wykonania określa Instrukcja Techniczna G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokościowe".

Niwelacja geometryczna
1. Odczyt (R) na łacie wstecz
2. Poziom instrumentu
3. Odczyt (V) na łacie w przód

Polega na wyznaczeniu różnicy wysokości między dwoma punktami terenowymi poprzez pomiar pionowych odcinków zawartych między poziomą linią celowania a punktami terenowymi. Aby wyznaczyć wspomniane odcinki pionowe należy w punktach terenowych ustawić odpowiednie przymiary w postaci łaty niwelacyjnej. Pozioma linia celowania realizowana jest z użyciem specjalnych instrumentów geodezyjnych, zwanych niwelatorami.

Sposoby wykonania niwelacji geometrycznej
Rodzaje niwelacji w zależności od celu jej przeprowadzenia
Rodzaje niwelacji w zależności od dokładności jej przeprowadzenia
  • precyzyjna – dla podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy
  • techniczna – dla szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz osnowy pomiarowej

Przypisy Edytuj