Nizina Północnomazowiecka

Nizina Północnomazowiecka (318.6) – makroregion fizycznogeograficzny w Polsce, północno-wschodnia część Nizin Środkowopolskich.

Nizina Północnomazowiecka
Ilustracja
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Makroregion

Nizina Północnomazowiecka

Zajmowane
jednostki
administracyjne


Polska:
woj. mazowieckie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie

Dzieli się na 7 mezoregionów:

318.61 Wysoczyzna Płońska
318.62 Równina Raciąska
318.63 Wzniesienia Mławskie
318.64 Wysoczyzna Ciechanowska
318.65 Równina Kurpiowska
318.66 Dolina Dolnej Narwi
318.67 Międzyrzecze Łomżyńskie