Nizina Północnopodlaska

Nizina Północnopodlaska (843.3) stanowi geomorfologiczne przedłużenie Nizin Środkowopolskich, od których różni się pod względem klimatycznym i geobotanicznym, a także wgłębną strukturą geologiczną.

Nizina Północnopodlaska
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Prowincja

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Podprowincja

Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie

Makroregion

Nizina Północnopodlaska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. podlaskie
- woj. mazowieckie
woj. warmińsko-mazurskie (fragment)
Białoruś

Granicę zachodnią stanowi dolina Narwi pod Łomżą i wschodnie podnóża południkowego wału Czerwonego Boru, wschodnią - okolice Grodna na Białorusi oraz dolina Świsłoczy (dopływ Niemna), południową – północny skraj doliny środkowego Bugu, północną zaś – zasięg ostatniego zlodowacenia. Północno-wschodnia część niziny ma znaczne wyniosłości osiągające na Wzgórzach Sokólskich 238 m n.p.m. Natomiast w północno-zachodniej części występują znaczne tereny bagienne. Południowo-zachodnia część niziny (na południe od Narwi) jest mało urozmaicona. Wschodnia część niziny jest pokryta w większości lasami (Puszczy Białowieskiej, Buksztelskiej, Knyszyńskiej).

Główne miasta leżące na Nizinie Północnopodlaskiej to: Białystok, Bielsk Podlaski, Łapy, Hajnówka i Zambrów.

Mezoregiony edytuj

W ramach makroregionu Nizina Północnopodlaska wyróżniamy 8 mezoregionów[1]:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Halicki S. Nizina północno-podlaska. Mezoregiony i mikroregiony Białostocczyzna 1996 nr 41 s. 59–72