Niziny Środkowopolskie

Niziny Środkowopolskie (318) – podprowincja fizycznogeograficzna w środkowej Polsce (29% powierzchni kraju) i częściowo w Czechach, stanowiąca południowo-wschodnią część Niżu Środkowoeuropejskiego. Region stanowi głównie system bezjeziornych równin erozyjno-denudacyjnych o wysokościach 100-200 m n.p.m., maksymalnie ponad 340 m na Płaskowyżu Głubczyckim (pomijając sztucznie usypaną Górę Kamieńską o wysokości 389 m). Roczne opady są niewielkie (450-500 mm).

Niziny Środkowopolskie
Ilustracja
Oława we Wrocławiu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Powierzchnia
• ogółem
• w Polsce


? km²
89 000 km²

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska
Czechy

Niziny Środkowopolskie

Niziny Środkowopolskie dzielą się na 8 makroregionów:

318.1-2 Nizina Południowowielkopolska
318.3 Obniżenie Milicko-Głogowskie
318.4 Wał Trzebnicki
318.5 Nizina Śląska
318.6 Nizina Północnomazowiecka
318.7 Nizina Środkowomazowiecka
318.8 Wzniesienia Południowomazowieckie
318.9 Nizina Południowopodlaska

Bibliografia edytuj