Nj nj

Njdwuznak będący odpowiednikiem polskiego "ń". Występuje we wszystkich językach południowosłowiańskich, do których zapisu używa się alfabetu łacińskiego. W języku serbsko-chorwackim (przy zapisie łacinką) połączenie liter "-nje-" jest odpowiednikiem polskiego "-nie-". W przeciwieństwie do polskiego ń, dwuznak nj może być użyty na początku wyrazu (np. Nijemac – Niemiec).

Zobacz teżEdytuj