Nj nj

Njdwuznak będący fonetycznym odpowiednikiem polskiego "ń". Występuje we wszystkich językach południowosłowiańskich, do których zapisu używa się alfabetu łacińskiego. W przeciwieństwie do polskiego ń, dwuznak nj może być użyty na początku wyrazu (np. Njemačka – Niemcy).

Zobacz teżEdytuj