Nominalna stopa procentowa

Nominalna stopa procentowastopa, według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za udostępnione fundusze. Nominalna stopa procentowa nie uwzględnia inflacji.