Nominalna stopa procentowa

Nominalna stopa procentowa (ang. interest rate) – wartość odsetek naliczanych od udzielonej pożyczki, który należy zapłacić wierzycielowi. Nominalną stopę procentową wylicza się na podstawie czystej stopy procentowej, kosztu ryzyka inwestycyjnego, stawki WIBOR(R) (ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej), marży wierzyciela oraz oczekiwanej stopy inflacji[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?, www.17bankow.com [dostęp 2022-02-21] (pol.).