Nomogramwykres umożliwiający szybkie, proste i przybliżone wyznaczenie (bez obliczania) wartości dowolnej zmiennej z równania:

Wykres Smitha jako przykład nomogramu

gdy znane są wartości pozostałych zmiennych.

Na nomogramie znajdują się najczęściej dwie osie liczbowe, na których zaznaczono dane wejściowe. Wartość wyjściową odczytuje się z nomogramu.

Opracowaniem i wykorzystaniem nomogramów zajmuje się nomografia. Stosowano je między innymi w statystyce, geodezji i ekonomii. Rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej (kalkulatory, komputery) spowodował, że nomogramy (podobnie jak liczydła i suwaki logarytmiczne) są obecnie rzadko używane.